Kazalnik 1: Javno financiranje NVO na lokalni ravni

Podatki o financiranju nevladnih organizacijah (NVO) temeljijo na podatkih zbranih v poročilu CNVOS – Javno financiranje s strani občin in na javno objavljenih zaključnih računih občin, ki so dosegljiva na spletnih straneh občin.

Po podatkih CNVOS (gre za zbrane podatke vseh občin) nevladne organizacije pridobimo več sredstev, ki jih prejmemo preko financiranja na lokalni ravni, kot od ministerstev. Kar ponovno pokaže na velik pomen financiranja nevladnih organizacij na lokalni ravni. V letu 2017 so nevladne organizacije od slovenskih občin prejele nekaj več kot 112 milijonov evrov. Za primerjavo, v zasavski regiji so nevladne organizacije v letu 2017 od občin v regiji prejele skoraj 2,8 milijona evrov, v osrednjeslovenski regiji pa slabih 26 milijonov (od tega je Mestna občina Ljubljana namenila dobrih 19 milijonov evrov).

ZASAVSKA REGIJA

 

Obseg javnega financiranja nevladnih organizacij po občinah, kjer so sedeži UE v EUR

Delež financiranja nevladnih organizacij (glede na višino proračuna) po občinah, kjer so sedeži UE

Povprečni delež financiranja nevladnih organizacij v zasavski regiji v letih 2013-2017 predstavlja 4,49 odstotke vrednosti občinskih proračunov. Glede na višino proračuna je Občina Zagorje ob Savi tista, ki prispeva največji delež proračuna za financiranje dejavnosti nevladnih organizacij. Najmanjši delež proračuna za financiranje nevladnih organizacij sta v letu 2017 namenili občini Litija in Trbovlje.

OSREDNJESLOVENSKA REGIJA

 

Obseg javnega financiranja nevladnih organizacij po občinah, kjer so sedeži UE v EUR

Delež financiranja nevladnih organizacij (glede na višino proračuna) po občinah, kjer so sedeži UE

Povprečni delež proračunskih sredstev za financiranje NVO se v občinah osrednjeslovenske regije, kjer so sedeži UE, povečuje.  V letih 2016 in 2017 je zaznati poviševanje deleža financiranja nevladnih organizacij pri vseh občinah razen v občini Domžale, kjer se je delež financiranja v 2017 sicer povišal, vendar v zadnjih dveh letih še ni presegel povprečnih vrednosti iz obdobja med 2013 in 2015). Povprečni delež financiranja nevladnih organizacij v osrednjeslovenski regiji, v občinah, kjer so sedeži UE, v letih 2013-2017, predstavlja 7,85 odstotkov vrednosti občinskih proračunov. V letu 2017 je največji delež občinskega proračuna za financiranje nevladnih organizacij namenila občina Vrhnika.

​VIR

CNVOS, Občina Litija, Občina Hrastnik, Občina Zagorje ob Savi, Občina Trbovlje, Mestna občina Ljubljana, Občina Grosuplje, Občina Domžale, Občina Logatec, Občina Vrhnika, Občina Kamnik

Projekti

Stičišče NVO osrednje SlovenijeZLHT - Regionalni center NVOYOUTH IS EUROPEAN FUTURE-Mladi so prihodnost Evrope- mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

EU - Evropski socialni skladEvropa za državljaneobčina litijaZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

pisarna Ljubljana: Vojkova 63

sreda: 9.00-15.00

T: 01 3209 484

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

vsak prvi četrtek v mesecu:         8.00-15.00

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

ponedeljek in sreda: 9.00-15.00

T: 059 927 619