Kazalnik 1: Javno financiranje NVO na lokalni ravni

Podatki o financiranju nevladnih organizacijah (NVO) temeljijo na podatkih zbranih v poročilu CNVOS – Javno financiranje s strani občin in na javno objavljenih zaključnih računih občin, ki so dosegljiva na spletnih straneh občin.

Po podatkih CNVOS (gre za zbrane podatke vseh občin) nevladne organizacije pridobimo več sredstev, ki jih prejmemo preko financiranja na lokalni ravni, kot od ministerstev. Kar ponovno pokaže na velik pomen financiranja nevladnih organizacij na lokalni ravni. V letu 2014 in 2015 so se tako, gledano v celoti, sredstva lokalnega financiranja povečala. V letu 2015 so nevladne organizacije od slovenskih občin prejele nekaj manj kot 100 milijonov evrov. Za primerjavo, v zasavski regiji so nevladne organizacije od občin v regiji prejele dobra 2 milijona evrov, v osrednjeslovenski regiji pa dobrih 22 milijonov (od tega je Mestna občina Ljubljana namenila slabih 16 milijonov evrov).

ZASAVSKA REGIJA

 

Obseg javnega financiranja nevladnih organizacij po občinah, kjer so sedeži UE v EUR

Delež financiranja nevladnih organizacij (glede na višino proračuna) po občinah, kjer so sedeži UE

Povprečni delež financiranja nevladnih organizacij v zasavski regiji v letih 2013-2015 predstavlja 3,94 odstotke vrednosti občinskih proračunov. Glede na višino proračuna je Občina Zagorje ob Savi tista, ki prispeva največji delež proračuna za financiranje dejavnosti nevladnih organizacij. Najmanjši delež proračuna za financiranje nevladnih organizacij sta v letu 2015 namenili občini Litija in Trbovlje.

OSREDNJESLOVENSKA REGIJA

 

Obseg javnega financiranja nevladnih organizacij po občinah, kjer so sedeži UE v EUR

Delež financiranja nevladnih organizacij (glede na višino proračuna) po občinah, kjer so sedeži UE

Povprečni delež financiranja v občinah osrednjeslovenske regije, kjer so sedeži UE se zmanjšuje, četudi je v letu 2015 v nekaterih občinah (Grosuplje, Domžale in Vrhnika) opazno zvišanje deleža financiranja nevladnih organizacij. Tako povprečni delež financiranja nevladnih organizacij v osrednjeslovenski regiji, v občinah, kjer so sedeži UE, v letih 2013-2015 predstavlja 5,9 odstotke vrednosti občinskih proračunov. V letu 2015 je največji delež občinskega proračuna za financiranje nevladnih organizacij namenila občina Grosuplje.

​VIR

CNVOS, Občina Litija, Občina Hrastnik, Občina Zagorje ob Savi, Občina Trbovlje, Mestna občina Ljubljana, Občina Grosuplje, Občina Domžale, Občina Logatec, Občina Vrhnika, Občina Kamnik

Projekti

Stičišče NVO osrednje SlovenijeZLHT - Regionalni center NVOYOUTH IS EUROPEAN FUTURE -  Mreža za izpodbijanje evro skepticizma in motiviranje mladih evropskih državljanov, da sodelujejo v evropskih volitvah leta 2019YOUROPE: povezovanje poti za boljše dojemanje EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

EU - Evropski socialni skladEvropa za državljaneobčina litijaZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

pisarna Ljubljana: Vojkova 63

sreda: 9.00-15.00

T: 01 3209 484

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

četrtek: 11.00-17.00

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

ponedeljek in sreda: 9.00-15.00

T: 059 927 619