Kazalnik 2: Nevladne organizacije na lokalni ravni

V Sloveniji je trenutno delež nevladnih organizacij okoli 13,45 nevladnih organizacij na 1000 prebivalcev. V letu 2017 je bilo v zasavski regiji  10,58 nevladnih organizacij na 1000 prebivalcev, v osrednjeslovenski regiji (vključeni so podatki občin, kjer so sedeži UE) pa 11,26 nevladnih organizacij na 1000 prebivalcev.

Po podatkih CNVOS v Sloveniji je po obliki med vsemi nevladnimi organizacijami največ društev, ki jih je 87,44 %. Zavodov je 11,7 %, najmanj, zgolj 0,88 % je ustanov

Podatki o številu nevladnih organizacij (društev, zavodov in ustanov) se nanašajo na stanje na dan 31.12. in temeljijo na podatkih AJPES o številu poslovnih subjektov v Poslovnem registru Slovenije po občinah (društva) ter neposrednih podatkih, pridobljenih pri AJPES (zavodi in ustanove). Podatki o številu nevladnih organizacijah v javnem interesu temeljijo na vsakoletnem Seznamu upravičencev do donacij dela dohodnine, ki ga objavi Vlada RS.

ZASAVSKA REGIJA

 

Število nevladnih organizacij v občinah, kjer so sedeži UE

* Občina Litija je bila do 31.12.2014 del osrednjeslovenske regije, od 1.1.2015 pa je del zasavske statistične regije

Število nevladnih organizacij glede na število prebivalcev

Število nevladnih organizacij (NVO) na ravni države raste, pri čemer se najhitreje veča število zavodov (v letu 2017 za 5,15%), število društev se je povečalo za 1,17%, število ustanov pa za 1,72%. Skupen indeks letne rasti števila vseh nevladnih organizacij v 2016 je bil 1,62 %.

V letu 2017 je imela, glede na število prebivalcev, občina Zagorje ob Savi največ nevladnih organizacij na 1000 prebivalcev (11,53 NVO na 1000 prebivalcev). Povprečno pa je bilo v obdobju 2013-2017 v zasavski regiji 10,58 nevladnih organizacij na 1000 prebivalcev.

Struktura nevladnih organizacij glede na pravno obliko (2017)

Tudi v zasavski regiji po obliki prevladujejo društva, teh je kar 93,4 % vseh nevladnih organizacij. Delež je celo večji kot na ravni države, ki znaša 87,4 %.  Delež ustanov je primerljiv z deležem na ravni države (0,9%), je pa za skoraj polovico manjši delež zavodov (11,7% na ravni države). V zasvski regiji je teh zgolj 5,6 % od vseh nevladnih organizacij.

Število nevladnih organizacij v javnem interesu

V zasavski regiji je bilo v povprečju, v obdobju 2013-2015, 24,2 odstotkov od vseh nevladnih organizacij, nevladnih organizacij v javnem interesu. Največ nevladnih organizacij v javnem interesu je v občini Litija, v povprečju 28,5 odstotkov od vseh nevladnih organizacij v občini. Najmanj nevladnih organizacij v javnem interesu je v občini Trbovlje, in sicer 21,1 odstotkov vseh nevladnih organizacij v občini.

OSREDNJESLOVENSKA REGIJA

 

Število nevladnih organizacij po občinah, kjer so sedeži UE

Število nevladnih organizacij glede na število prebivalcev po občinah, kjer so sedeži UE

V letu 2017 je imela, glede na število prebivalcev, Mestna občina Ljubljana največ nevladnih organizacij (17,53 NVO na 1000 prebivalcev), najmanj pa občina Domžale (9,79 NVO). Povprečno pa je bilo v obdobju 2013-2017 v osrednjeslovenski regiji (vključujoč podatke občin,kjer so sedeži UE) 11,26 nevladnih organizacij na 1000 prebivalcev.

Struktura nevladnih organizacij glede na pravno obliko (2017)

Upoštevajoč podatke nevladnih organizacij po občinah, kjer so sedeži UE vidimo, da je največ nevladnih organizacij organiziranih kot društvo (76%), a manj kot v povprečju na državni ravni (87,4%). Izstopa delež nevladnih organizacij, organiziranih kot zavod (21,8%), ta delež je še enkrat večji kot na ravni države (11,7%). Rezultat je povezan z večjim deležem števila zavodov v Mestni občini Ljubljana, primerljivo gledano z ostalimi občinami.

Število nevladnih organizacij v javnem interesu

Povprečno je bilo v obodobju 2013-2016 največ nevladnih organizacij (NVO) v javnem interesu v občini Logatec, takšnih je bilo kar 28,5 odstotka vseh nevladnih organizacij v občini.  V tem obdobju je bilo povprečno najmanj NVO v javnem interesu  v občini Kamnik,le 16,1 odstotka vseh nevladnih organizacij v občini.

VIR

AJPES, SURS, Vlada RS

Projekti

Stičišče NVO osrednje SlovenijeZLHT - Regionalni center NVOYOUTH IS EUROPEAN FUTURE-Mladi so prihodnost Evrope- mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

EU - Evropski socialni skladEvropa za državljaneobčina litijaZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

pisarna Ljubljana: Vojkova 63

sreda: 9.00-15.00

T: 01 3209 484

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

vsak prvi četrtek v mesecu:         8.00-15.00

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

ponedeljek in sreda: 9.00-15.00

T: 059 927 619