Kazalnik 3: Vključevanje NVO v procese odločanja na lokalni ravni

Civilni dialog kot strukturiran pogovor med lokalno oblastjo in občani je pomemben element kvalitetnega življenja in razvoja v lokalni skupnosti. Zbrali smo podatke o možnostih vključevanja javnosti pri oblikovanju lokalnih javnih politik oziroma življenja v skupnosti.

Pri podatkih o številu priložnosti vključevanja javnosti smo upoštevali objave javnih povabil k sodelovanju pri pripravi javnih politik, zborih občanov, morebitnih lokalnih referendumih in drugih priložnosti vključevanja.

V okviru podatkov delovnih teles občinskega sveta oziroma števila, kjer so člani delovnih teles tudi predstavniki nevladnih organizacij (NVO) smo izhajali iz Statutov občin. V Statutu (velja za vse občine) je določeno, da razen pri komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (ime komisije se po občinah lahko razlikuje) so člani, poleg svetnikov, tudi drugi občani. Število delovnih teles občinskega sveta, kjer so člani predstavniki NVO so nam posredovali predstavniki občinskih uprav.

Zbrani podatki se nanašajo na leto 2015.

ZASAVSKA REGIJA

 

Vključevanje nevladnih organizacij v procese odločanja po občinah, kjer so sedeži UE

V občinah zasavske regije, kjer so sedeži UE, med člani  delovnih teles občinskih svetov ni predstavnikov NVO. Za občino Hrastnik relevantnega podatka nismo pridobili.

OSREDNJESLOVENSKA REGIJA

 

Vključevanje nevladnih organizacij v procese odločanja po občinah, kjer so sedeži UE

Delež vključenosti nevladnih organizacij glede na število delovnih teles občinskega sveta

V občini Vrhnika so v vseh delovnih telesih, kjer je to možno, kot člani vključeni tudi predstavniki NVO. Povprečno je v občinah osrednjeslovenske regije, kjer so sedeži UE, 85,8 odstotka delovnih teles občinskih svetov, kjer so člani tudi predstavniki NVO.

 

VIR

Občina Litija, Občina Hrastnik, Občina Zagorje ob Savi, Občina Trbovlje, Mestna občina Ljubljana, Občina Grosuplje, Občina Domžale, Občina Logatec, Občina Vrhnika, Občina Kamnik

 

Projekti

Stičišče NVO osrednje SlovenijeZLHT - Regionalni center NVOYOUTH IS EUROPEAN FUTURE-Mladi so prihodnost Evrope- mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

EU - Evropski socialni skladEvropa za državljaneobčina litijaZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

pisarna Ljubljana: Vojkova 63

sreda: 9.00-15.00

T: 01 3209 484

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

vsak prvi četrtek v mesecu:         8.00-15.00

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

ponedeljek in sreda: 9.00-15.00

T: 059 927 619