Lokalne potrebe v osrednjeslovenski regiji

Na Stičišču NVO osrednje Slovenije smo lokalne potrebe identificirali s pomočjo skupinskih in individualnih posvetov in anket. V nekaterih krajih prepoznava lokalnih potreb še vedno poteka.

Občina Ljubljana

 • Povezovanje in sodelovanje ter samoiniciativna občanov;

 • Boljša dostopnost in brezplačna uporaba prostorov;

 • Ureditev bregov Ljubljanice;

 • Dostopnost in širjenje informacij;

 • Druženje, organiziranje prostovoljcev, ki bi obiskovali osamljene in pomoči potrebne ljudi;

 • Ozaveščanje o sprejemanju drugačnosti med mladimi.

Občina Domžale

 • Medgeneracijsko sodelovanje in sodelovanje med NVO;

 • Skupna spletna stran NVO;

 • Skupne prireditve za občane;

 • Organizirano počitniško varstvo; 

 • Pokriti bazen (Potreba po lažjem pridobivanju plavalnih veščin);

 • Občina po meri invalidov;

 • Potreba po možnostih koriščenja počitniških kapacitet za socialno ogrožene otroke in več dogodkov za socialno ogrožene;

 • Potreba po povezovanju šol in vrtcev z dejavnostmi NVO;

 • Potreba po splošnem informacijskem centru, kjer bi obiskovalec lahko dobil informacije s področja sociale, zaposlovanja, področja, ki ga pokriva NVO;

 • Potreba po neformalnem izobraževanju občanov, vključevanje NVO v izvedbo izobraževanj;

 • Potreba po pridobitvi pasjega igrišča, prostora kjer bi se lahko družili ljubitelji hišnih ljubljenčkov – psov;

 • Javni WC;

 • Izboljšanje zdravje občanov, še več možnosti za rekreacijo.

Občina Kamnik

 • Več življenja in dogajanja v občini Kamnik;

 • Urejenost turističnih točk;

 • Vključevanje žensk v družbeno okolje;

 • Obuditev zimskega turizma na Veliki planini;

 • pogovori, sodelovanje, povezovanje med NVO in lokalno skupnostjo;

 • informiranost lokalne populacije;

 • informiranje v lokalnih medijih;

 • koordinacija prostovoljstva;

 • strokovna in vsebinska podpora pri delovanju NVO.

Občina Vrhnika

 • Povezovanje in sodelovanje ter samoiniciativna občanov;

 • Boljša dostopnost in brezplačna uporaba javnih prostorov;

 • Večja informiranost o aktivnostih društev;

 • Povezovanje med NVO (šport – kultura – turizem);

 • Potreba po organizirani civilni družni (več zaposlenih na NVO);

 • Več informiranja in obveščanja (info table);

 • Potreba po boljši izrabi prostorov (objektov), v lasti občine ali države;

 • Ureditev bregov Ljubljanice (poti, klopi,smetnjaki, sprehajališče za ljubitelje psov, prostor za druženje vseh generacij);

 • Potreba o ureditvi  Blagajane in obrežja Ljubljanice;

 • Potreba po večjem izkoristku kraške Reke Ljubljanice (povezovalni element 9 občin);

 • Potreba po ureditvi lokalnega javnega prevoza v najširšem pomenu (električni mini bus, varne kolesarnice in izposojevalnice koles, vožnja po Ljubljanici);

 • Več animacije in vključevanja ciljne skupine priseljencev v prostovoljstvo;

 • Ureditev gozdnih, sprehajalnih in kolesarskih poti v mestu Vrhnika in povezava z okoliškimi kraji;

 • Potreba po pasjem igrišču;

 • Potreba po dvigu turistične prepoznavnosti , ozaveščenosti o pomenu podnebnih in naravnih značilnostih barjanskega krasa, ohranitev okolja in prostora, da ga bodo lahko z njim privabili obiskovalce;

 • Potreba po ureditvi infrastrukture v parkih (klopi, mize, tekoča voda) z namenom druženja in oddiha ljudi;

 • Potreba po javnem piknik prostoru;

 • Večja dostopnost do javnih površin in objektov;

 • Potreba po boljšem koriščenju sredstev – odprtje projektne pisarne;

 • Potreba po financiranju medobčinskih projektov.

Občina Logatec

 • Povečati obisk prireditev;

 • Povečati doprinos od kulturne dejavnosti;

 • Ureditev turistične infrastrukture;

 • Povezovanje z občinami Osrednjeslovenske regije.

Občina Grosuplje

 • Povezovanje /sodelovanje na področju turizma;

 • Več mestnega utripa;

 • Več posluha občine in večje vključevanje NVO;

 • Skupni prostori za mlade in starejše v namen druženja;

 • Potreba po povezovanju med NVO in lokalno skupnostjo;

 • Potreba po informiranju o aktivnostih  NVO;

 • Osveščanje o pomenu ranljivih skupin. Potreba po vključevanju in delu z ranljivimi ciljnimi skupinami,ki tudi potrebuje skupen prostor za druženje;

 • Osveščanje in motiviranje občanov (motivacijske delavnice za občane, svetovalnica za osebnostno rast občanov, alternativno izobraževanje);

 • Potreba po razvoju in vključitvi  turističnih potencialov v občini;

 • Ureditev medgeneracijskega prostora, kjer se bodo ljudje srečevali in izmenjavali izkušnje;

 • Potreba po izmenjavi izkušenj med NVO in ogledi dobrih praks;

 • Več posluha lokalne skupnosti za potrebe NVO (več je možnosti  vključevanja NVO  pri odločitvah lokalne skupnosti). Sodelovanje NVO z lokalno skupnostjo, razvoj novih delovnih mest;

 • Potreba po prenočitvenih kapacitetah znotraj občine Grosuplje;

 • Potreba po strokovni podpori NVO s strani Stičišča NVO osrednje Slovenije;

 • Potreba po vzpostavitvi varnih poti in pločnikov za pešce in sprehajalce;

 • Potreba po skupnem prostoru za kulturnike in umetnike, kjer bi lahko izražali svojo umetnost.

Projekti

Stičišče NVO osrednje SlovenijeZLHT - Regionalni center NVOYOUTH IS EUROPEAN FUTURE-Mladi so prihodnost Evrope- mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

EU - Evropski socialni skladEvropa za državljaneobčina litijaZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

pisarna Ljubljana: Vojkova 63

sreda: 9.00-15.00

T: 01 3209 484

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

vsak prvi četrtek v mesecu:         8.00-15.00

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

ponedeljek in sreda: 9.00-15.00

T: 059 927 619