Lokalne potrebe v zasavski regiji

V ZLHT regionalnem centru NVO v sodelovanju z nevladnimi organizacijami iz zasavske regije raziskujemo  potrebe lokalnega okolja. Z individualnimi pogovori, posveti, vprašalniki in intervjuji v prvi vrsti potrebe identificiramo, nato pa jih v delovnih skupinah podrobneje obravnavamo. Izbiramo potrebe na katere lahko civilna družba odgovarja samostojno ali v sodelovanju s predstavniki in subjekti iz ostalih sektorjiev.  Namen tega procesa je oblikovanje predlogov in pobud za reševanje lokalnih potreb ter kontinuirano spremljanje družbene problematike v zasavski regiji.

Občina Zagorje ob Savi

 • knjižnica stvari;
 • družinski center;
 • več aktivnih prostovljcev, potreba po organiziranih skupnostih prostovoljcev;
 • skrb za boljšo kakovost življenja starostnikov;
 • boljša povezanost podeželja z mestom;
 • več participatorne demokracije;
 • izboljšanje sodelovanja med organizacijami in povečati pretok znanja med njimi;
 • medgeneracijsko sobivanje;
 • večja participacija mladih;
 • potreba po prostorih za druženje,
 • boljše povezovanje med nvo in občani,
 • pomoč otrokom pri razvezah;
 • pomoč žrtvam nasilja;
 • varne hiše v Zasavju;
 • pomoč družini kot kurativa;
 • pomoč starejšim osebam na domu;
 • izobraževanje družinskih članov, ki skrbijo za svoje onemogle svojce;
 • sistemsko izboljšati položaj nevladnih organizacij za črpanju LAS sredstev;
 • potreba po boljših povezavah znotraj civilne družbe;
 • slaba ozaveščenost in izobraženost otrok in mladostnikov o okoljski problematiki v Zasavju;
 • potreba po šolskih vrtovih in učnih sadnih parkih;
 • več poudarka o pomenu recikliranja in »zero waste« programov

Občina Litija

 • več dialoga med nevladnimi organizacijami;
 • potreba po vzpostavitvi varstveno delovnega centra (enote VDC v Litiji);
 • stanovanjska skupina za občane s posebnimi potrebami;
 • več dialoga med občino in nevladnimi organizacijami;
 • povečati udeležbo javnosti na dogodkih;
 • povezovanje javnega sektorja z nevladnimi organizacijam pri organizaciji dogodkov;
 • nameniti in urediti izbrane zunanje površine za prireditve;
 • ureditev mestnega parka;
 • izboljšati turistično ponudbo s prenočišči in vsebino;
 • boljša pomoč starejšim (prostovoljci – obiskovanje na domu);
 • oživitev mestnega jedra;
 • več podpore občine nevladnim organizacijam in športnim dejavnostim;
 • premalo poudarka na gradnji identitete Litije;
 • izboljšanje prepoznavnosti krajevnih skupnosti;
 • boljša vsebinska povezanost podeželja z mestom;
 • ni enotne vizije za razvoj občine;
 • izboljšati skrb za okolje v občini;
 • izboljšati položaj mladih v občini;
 • več kakovostnih programov za brezposelne;
 • več dogodkov za mlade z večjo podporo občine;
 • vzpostavitev podpornega okolja za pridobivanje evropskih sredstev;
 • poštne storitve v turistično obiskanem kraju (Vače);
 • turistična informacijska točka območja Vač in Geoss-a;
 • povezovanje lokalnih ponudnikov s področja turizma z TIC v Litiji;
 • ponudba glasbenih koncertov/koncertnega dogajanja v Litiji;
 • podporno okolje za razvoj mladih glasbenih skupin;
 • več poudarka na reševanju problema brezposelnosti invalidnih oseb;
 • boljše informacije s področja sociale in invalidskega varstva;
 • pomoč invalidnim osebam na domu;
 • pomoč starejšim osebam na domu;
 • sistemsko izboljšati položaj nevladnih organizacij pri črpanju LAS sredstev;
 • potreba po boljših povezavah znotraj civilne družbe;

Občina Hrastnik

 • več aktivnosti za mladoletne (primer: delavnice med počitnicami);
 • zmanjšati pasivnost  nevladnih organizacij;
 • izboljšati vključevanje posameznikov v nevladni sektor;
 • izboljšati povezovanje med ljudmi, predvsem v smeri večje udeležbe na prireditvah;
 • bolj kakovostno nasloviti problem turizma;
 • povezovanje ljudi v smeri bolj enotnega pristopa pri reševanju turistične problematike;
 • potreba po večji skrbi za kulturne spomenike;
 • vzpostavitev turistično informativnega centra;
 • izboljšati pristope in metode za animacijo javnosti;
 • izboljšati promocijske kanale znotraj občine;
 • izboljšati medsebojno komunikacijo med prebivalci občine;
 • potreba po dodatnih uporabnih znanjih, več usmerjenih izobraževanj;
 • oživitev propadajočih stavb in zapuščenih prostorov po principu Bukvarne;
 • okrepitev gostinske ponudbe (objektov in prenočišč);
 • povezovanje društev v smeri informiranosti in skupne promocije dogodkov in dejavnosti;
 • potreba po večji odzivnosti NVO in po večji aktivnosti s strani posameznikov – več vključevanja;
 • več povezovanja pri ljudeh (npr. pri različnih prireditvah);
 • razvoj turizma za več obiskovalcev v občini Hrastnik;
 • potreba po večji skrbi za kulturne spomenike;
 • večja/boljša animiranost ljudi;
 • boljša odzivnost na prireditve s strani občanov;
 • bolj smiselna uporaba plakatnih mest, potrebno je poiskati nove oblike oglaševanja;
 • potreba po dodatnem izobraževanju;
 • potrebno bi bilo večje povezovanje med ljudmi na področju turizma;
 • izboljšanje prostorske politike - veliko je stavb, ki propadajo in se ne uporabljajo;
 • krepitev gostinstva;
 • povezovanje društev, da se ve za vse dogodke;
 • pomoč otrokom pri razvezah;
 • pomoč žrtvam nasilja;
 • varne hiše v Zasavju;
 • pomoč družini kot kurativa;
 • pomoč starejšim osebam na domu;
 • izobraževanje družinskih članov, ki skrbijo za svoje onemogle svojce;
 • ohranjanje industrijske dediščine;
 • izboljšanje položaja nevladnih organizacij pri črpanju sredsrev LAS

Občina Trbovlje

 • bolje izkoristiti prazne prostore na območju občine;
 • izboljšati vključevanje občanov v dejavnosti lokalnega okolja;
 • potrebno usklajevanje datumov dogodkov v občini;
 • povečati sodelovanje lokalnih akterjev pri že obstoječih prieditvah;
 • zagotoviti programe za izboljšanje življenja starostnikov;
 • povečati število aktivnih prostovoljcev;
 • več sodelovanja in povezovanja v občini na splošno;
 • več aktivnosti s strani krajevnih skupnosti in več sodelovanja med njimi;
 • izboljšati označbo cest in poti;
 • več medkulturnega sodelovanja;
 • vzpostavitev skupne platforme za nevladne organizacije;
 • boljša udeležba na prireditvah;
 • zmanjšanje stopnje brezposelnosti;
 • boljše informiranje – obveščanje in informiranje ljudi o dogodkih v občini ni zadovoljiva;
 • pomanjkljivo izobraževanje o pomembnih osebnostih, o lokalni preteklosti;
 • pomanjkljiva je tudi ozaveščenost o rudarski dediščini (industrijski dediščini) ter skrbi za spomenike v občini;
 • več poudarka na ohranjanju rudarske dediščine;
 • boljša ozaveščenost na področju enakopravnosti spolov;
 • večja skrb za starejše (spremstvo, pomoč) ter njihovo vključevanje;
 • boljše rekreacijske kapacitete – adrenalinske dejavnosti;
 • boljše medkulturno sodelovanje;
 • bolj aktivna mladina –  spodbujanje prostovoljstva;
 • skupna platforma za nevladne organizacije;
 • več medsektorskega sodelovanja;
 • več aktivnosti KS ter povezovanja med njimi;
 • boljša označba cest in poti (smerokazi, označbe),
 • boljša uporaba praznih prostorov;
 • popoldansko varstvo za otroke do 10 leta starosti do 20.00;
 • inštrukcije za otroke do 15 leta;
 • prostor za izvajanje aktivnosti NVO v Trbovljah;
 • povezovanje in združevanje organizacij;
 • pomoč otrokom pri razvezah;
 • pomoč žrtvam nasilja;
 • varne hiše v Zasavju;
 • pomoč družini kot kurativa;
 • pomoč starejšim osebam na domu;
 • izobraževanje družinskih članov, ki skrbijo za svoje onemogle svojce;
 • potreba po logističnih kapacitetah za turistične organizacije (udeležba na sejmih in srečanjih);
 • neenoten nastop zasavskih občin pri reševanju turistične problematike;
 • slaba komunikacija z občino;
 • potreba po ponovnem regijskem ocenjevanju krajev v okviruprojekta Moja dežela lepa in gostoljubna;
 • izboljšati odnos med občino in nevladnimi organizacijami;
 • potreba po prostorih in minimalnih sredstvih za delovanje društev;
 • več povezav in sodelovanja med nevladnimi origanizacijami;
 • medgeneracijski center z usposobljeno osebo za varovanje otrok in starostnikov;
 • več izobraževalnih vsebin za starostnike;
 • sistemsko izboljšati položaj nevladnih organizacij za črpanju LAS sredstev;
 • potreba po boljših povezavah znotraj civilne družbe;
 • slaba ozaveščenost in izobraženost otrok in mladostnikov o okoljski problematiki v Zasavju

 

 

 

Projekti

Stičišče NVO osrednje SlovenijeZLHT - Regionalni center NVOYOUTH IS EUROPEAN FUTURE-Mladi so prihodnost Evrope- mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

EU - Evropski socialni skladEvropa za državljaneobčina litijaZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

pisarna Ljubljana: Vojkova 63

sreda: 9.00-15.00

T: 01 3209 484

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

vsak prvi četrtek v mesecu:         8.00-15.00

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

ponedeljek in sreda: 9.00-15.00

T: 059 927 619