LOKALNE POTREBE

Pomembno vlogo pri zadovoljevanju vseh vrst potreb v lokalnem okolju imajo tudi nevladne organizacije (društva, zavodi, ustanove). A prepoznava lokalnih potreb, potreb občank in občanov, lokalnega okolja je pomembna za vse, ki si prizadevamo za razvoj lokalne skupnosti. Le sodelovanje vseh je lahko tisto, ki naredi lokalno okolje, skupnost močnejšo in boljšo.

Potréba  -e ž (ẹ̑) 1. kar obstaja, nastane zaradi odsotnosti tega a) kar je potrebno za življenje, delo b) nav. mn., navadno s prilastkom kar se zahteva, želi (SSKJ)

Kaj manjka v vaši občini, kraju, naselju? V kakšnem okolju želite živeti čez pet, deset let? Kaj menite, da je za to potrebno?

Tako kot imamo ljudje svoje potrebe, imajo le-te tudi lokalne skupnosti. A potrebe ne smemo enačiti s težavo, problemom. Potreba je "luknja" med situacijo, ki je in situacijo, kakršna bi morala biti

Nevladne organizacije s svojimi nalogami v lokalnem okolju pomembno sooblikujejo življenje, kvaliteto bivanja. Z izvajanjem svojih dejavnosti, programov so v proces zadovoljevanja potreb prebivalcev močno vpete.

Prepoznava lokalnih potreb je pomembna za samo razumevanje okolja v katerem bivamo in delujemo, za razumevanje javnega mnenja, za odločitve glede naših prioritet, za načrtovanje in premislek, kako naprej.  

Prepoznava lokalnih potreb vsebuje razmislek o:

  1. težavah (kaj, kdo, zakaj, kako),
  2. ovirah (kaj so omejitve, kdo lahko nasprotuje...),
  3. sredstvih za spremembe (katera, koliko, viri...),
  4. alternativah in rešitvah (možne rešitve in alternative).

Pri prepoznavi lokalnih potreb se med drugim tudi sprašujemo:

  • kako bi radi videli našo lokalno skupnost v naslednjih petih letih
  • ali obstajajo luknje oziroma potrebe v programih občine, njenem servisu zadovoljevanja potreb, ki se jih še ne pokriva?
  • ali so kakšne spremembe v lokalni skupnosti, ki se že dogajajo oziroma bi se morala, ki se tičejo vaše organizacije? Katere so? Kaj se lahko naredi glede teh sprememb?
  • katere storitve, programi se v drugih okoljih že izvajajo, kateri bi se lahko tudi v vašem okolju, LS?...

Več o tem, kaj lahko nevladne organizacije naredijo za skupnost, si preberite tukaj.

Na Stičišču NVO osrednje Slovenije in ZLHT – Regionalnem centru NVO aktivno izvajamo procese prepoznavanja lokalnih potreb v občinah osrednjeslovenske in zasavske regije. Ter podpiramo in svetujemo nevladnim organizacijam pri zadovoljenju le teh.

Občine, vključene v prikaz podatkov: 
ZASAVSKA REGIJA: Litija, Zagorje ob Savi, Trbovlje, Hrastnik
OSREDNJESLOVENSKA REGIJA: Logatec, Vrhnika, Domžale, Kamnik, Ljubljana, Grosuplje

Več o že prepoznanih lokalnih potrebah v osrednjeslovenski regiji: TUKAJ

Več o že prepoznanih lokalnih potrebah v zasavski regiji: TUKAJ

 

Projekti

Stičišče NVO osrednje SlovenijeZLHT - Regionalni center NVOYOUTH IS EUROPEAN FUTURE -  Mreža za izpodbijanje evro skepticizma in motiviranje mladih evropskih državljanov, da sodelujejo v evropskih volitvah leta 2019YOUROPE: povezovanje poti za boljše dojemanje EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

EU - Evropski socialni skladEvropa za državljaneobčina litijaZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

pisarna Ljubljana: Vojkova 63

sreda: 9.00-15.00

T: 01 3209 484

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

četrtek: 11.00-17.00

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

ponedeljek in sreda: 9.00-15.00

T: 059 927 619