V javni razpravi je Osnutek strategije razvoja kulture v MOL za obdobje 2016-2019.

Mestna občina Ljubljana je objavila Osnutek strategije razvoja kulture v MOL za obdobje 2016 – 2019. Osnutek strategije oprededeljuje tudi ukrepe za zagotovitev stabilne finančne, prostorske in druge pogojev za delovanje nevladnega sektorja v kulturi.

Ukrepi za zagotovitev stabilne finančne, prostorske in druge pogojev za delovanje nevladnega sektorja v kulturi, ki jih opredeljuje Osnutek strategije razvoja kulture v MOL za obdobje 2016 – 2019 so:

‐ povečanje finančnih sredstev MOL za javne kulturne programe in kulturne projekte, ki jih izvajajo nevladne organizacije in samostojni ustvarjalci na področju kulture,  

‐ prehod s triletnega na štiriletno sofinanciranje javnih kulturnih programov nevladnih organizacij,

‐ uvedba kulturno-umetnostne vzgoje kot novega razpisnega področja v okviru štiriletnega programskega razpisa,

‐ vzpostavitev sistema elektronskih prijav za štiriletne programske in letne projektne razpise  (e-razpisi),

‐ vzpostavitev sistema sofinanciranja kulturnih programov ali projektov, ki so sofinancirani iz proračuna EU,

‐ izboljšanje prostorskih pogojev za delovanje nevladnih organizacij in samostojnih kulturnih ustvarjalcev (vzpostavitev novega vadbenega prostora za sodobne plesalce, ateljeji za likovne ustvarjalce ipd.),

‐ subvencioniranje skladiščnih prostorov nevladnih organizacij in samostojnih ustvarjalcev na področju kulture,

‐ povečanje finančnih sredstev MOL za delovanje nevladnih organizacij, ki upravljajo z javno infrastrukturo MOL v prireditvene namene,

‐ sistemska ureditev financiranja nevladnih organizacij, ki upravljajo z javno infrastrukturo MOL v prireditvene namene na podlagi medsebojnega dogovora med MOL in upravljavci;

‐ nadaljnji razvoj medsebojnega sodelovanja in participativne vloge organizacij in posameznikov iz nevladnega sektorja pri oblikovanju, izvajanju in spremljanju kulturne politike MOL, zlasti v okviru nove Delovne skupine MOL za trajni dialog z nevladnimi organizacijami na področju kulture in samozaposlenimi v kulturi,

‐ krepitev medsebojnega sodelovanja nevladnih organizacij ter sodelovanja med nevladnimi organizacijami in javnimi zavodi na področju kulture,

 ‐ zagotovitev sredstev za investicijsko vzdrževanje in nakup opreme za objekte MOL, s katerimi upravljajo nevladne organizacije, v skladu z letnimi proračunskimi možnostmi MOL.

 

Več o ukrepih in celotno besedilo Osnutka si lahko preberete tukaj.

Pripombe, komentarje in predloge lahko do 30. 1. 2016. posredujete na Oddelek za kulturo MU MOL, Ambrožev trg 7, 1000 Ljubljana, oziroma preko elektronskega nasloav: kultura@ljubljana.si.

Projekti

Regionalni center NVOERAS - evropsko zavezništvo za podporo prostovoljstvuStarost - darilo mladimYOUTH IS EUROPEAN FUTURE - Mladi so prihodnost Evrope - mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos - informiranje in podpora pobratenjuRegionalni center NVOStičišče NVO osrednje Slovenije

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneESEZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

 

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

od ponedeljka do petka 

med 9.00 in 15.00