Litijski in šmarski invalidi so vse bolj podjetni

Medobčinsko društvo invalidov občin Litija in Šmartno pri Litiji je ena izmed nevladnih organizacij, ki so vključene v program NVO s potencialom ZLHT Regionalnega centra NVO. V obdobju programa so svojo dejavnost uspešno razširili v socialno podjetje, ki danes opravlja različne storitve. Preberite intervju z njimi.

O razvoju, delovanju in viziji organizacije smo se pogovarjali s predsednikom društva, gospodom Bogomirjem Vidicem, gospo Mojco Bajc, direktorico novega socialnega podjetja, ki deluje v okviru organizacije MDI Litija in Šmartno pri Litiji in z gospo Tino Cirar, strokovno sodelavko v organizaciji.

Kdaj je bilo ustanovljeno društvo invalidov in kako se je razvijalo?

V občinah, kjer je bilo delovno prebivalstvo aktivno v industrijskih dejavnostih so bila društva invalidov ustanovljena zelo zgodaj. V bolj podeželskih občinah in v krajih z manj industrije pa takšnih organizacij  ni bilo. Takratni politični akterji so iz tega razloga spodbudili ustanavljanje invalidskih organizacij tudi v krajih, kjer je bilo industrijske dejavnosti manj ali je ni bilo. V tistem »paketu« je bilo leta 1982 ustanovljeno tudi Društvo invalidov Litija, ki je takrat delovalo na območju občine Litija.

Društvo se je glede na krajevne in kadrovske razmere razvijalo brez večjih posebnosti. Za društvo je veljala povsem običajna geneza invalidskih organizacij v Sloveniji. Ko je Šmartno pri Litiji postala samostojna občina, je društvo postalo medobčinsko. S svojimi storitvami smo namreč še vedno pokrivali potrebe invalidov iz obeh občin. Leta 2003 smo društvo preimenovali v Medobčinsko društvo invalidov občin Litija in Šmartno pri Litiji (v nadaljevanju MDI Litija in Šmartno pri Litiji).

V letu 2016 pa se je zgodila večja sprememba. Dejavnost organizacije smo razširili z dejavnostjo socialnega podjetja in v takšni organizacijski obliki deluje še danes. Organizacija obstaja že 36. leto in je tako ena izmed starejših nevladnih organizacij v lokalnem okolju.  

Kaj je bistvo vaše organizacije?

Bistvo organizacije je pomoč in podpora invalidom. V organizaciji MDI Litija in Šmartno pri Litiji združujemo sicer delovne invalide, vendar v naše vrste sprejmemo vse vrste invalidov. Pogoj za članstvo je odločba ZPIZ (Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije)  o invalidnosti  ali telesni okvari oz. odločba/dokument, ki izkazuje status invalida po drugih predpisih.

Naše poslanstvo je zadovoljevanje splošnih in posebnih potreb invalidov. Predvsem se čutimo poklicane za pomoč pri premagovanju vsakodnevnih tegob posameznikov, ki brez pomoči pogosto vodijo v družbeno izključenost. 

Koliko ljudi je vključenih v vašo organizacijo?

Trenutno je v organizacijo včlanjenih 630 ljudi s statusom invalida. Beležimo pa še 305 podpornih članov, ki so običajno družinski člani, prijatelji ali simpatizerji organizacije. V organizacijo je vpeto tako skoraj 1000 ljudi. Morda bi na tej točki izpostavili, da se je trend povečavanja članov ustavil. Predvsem iz razloga umrljivosti. Umre jih približno toliko, kot se jih nam na novo pridruži. Izstopov iz društva praktično ne beležimo, razen v primeru preselitev. Preseljeni se navadno včlanijo v tamkajšnje invalidske organizacije.

Višja kakovost življenja invalidov v Litiji in v Šmartnem pri Litiji je v veliki meri rezultat prav vaše dejavnosti? Bi lahko to trditev potrdili?

V naši organizaciji si resnično vsi, ki upravljajmo z društvo prizadevamo za dvig kakovosti življenja invalidov. S pestrimi socialnimi programi, informacijsko pisarno in individualnim delom precej uspešno rešujemo različne problematike. Morda bi kot primer izpostavili področje športa.

V okviru naše organizacije spodbujamo člane k udejstvovanju v sedmih športnih panogah. V okviru teh panog delujejo štiri moške in štiri ženske ekipe, tri ekipe pa so samo moške.  Vsekakor so športne aktivnosti v prvi vrsti rekreacijske narave, močno pa spodbujamo tudi udejstvovanje na področju tekmovalnega športa. To je več kot rekreacija. Trenutno v  sekciji pikada aktivno trenira deset članov, v  strelski sekciji jih je sedem, keglja jih  osem, toliko je tudi šahistov, športni ribiči so štirje, v namiznem tenisu pa jih je  osem. Redno izvajamo tudi telovadbo v vodi in na suhem, ki se je udeležuje petnajst članov (na posamezno vadbo). Ponosni smo, da smo uspešni tako na območnih kot na državnih tekmovanjih.  

Katere programe na področju dobrega počutja in rekreacije še nudite invalidom?

Zveza delovnih invalidov Slovenije razpolaga s številnimi kapacitetami po slovenskih zdraviliščih, ki jih lokalna društva lahko koristimo.  Na letni ravni v te kapacitete razporedimo 35 do 40 uporabnikov. Subvencioniramo jim tudi karte za kopanje.  Pri nas jih člani lahko dobijo 40%  ceneje. Sicer pa redno organizirano množične izlete. To so redni spomladanski izleti, jesenski izleti in letovanja na morju. Letovanj se udeleži do sto uporabnikov, na izlet ali ekskurzijo pa se jih povprečno udeleži petdeset.

Ena od množičnih aktivnosti je tudi srečanje težjih invalidov, katerega se udeleži preko sto uporabnikov iz obeh občin. Razen koriščenja zdraviliških kapacitet, se lahko prireditev in aktivnosti udeležijo tudi podporni člani, ki prispevajo malce več pri kotizacijah, saj zanje nimamo namenjenih subvencij.

V okviru vaše organizacije deluje informacijska pisarna. Kaj je to pravzaprav?

V okviru MDI Litija in Šmartno pri Litiji deluje t.i. informativna pisarna za invalide, v kateri jim nudimo dnevno pomoč pri iskanju in koriščenju  pravic, ki jih imajo. Teh pravic je mnogo in  izhajajo iz 300 različnih zakonov in podzakonskih aktov. Poleg je tega je dostop do informacij otežen tudi iz vidika, ker so zanje pristojne različne institucije. Iz teh potreb smo oblikovali pisarno in jo opremili s potrebnimi podatki, informacijami in sklenili povezave z relevantnimi institucijami. Invalidom v okviru informacijske pisarne tako na enem mestu nudimo celovito pravno podporo in splošen informacijski servis.

Na tej točki bi radi izpostavili, da ima Zveza delovnih invalidov Slovenije sklenjeno pogodbo s Pravnim informacijskih centrom v Ljubljani (PIC), s katerim lokalna društva na tedenski ravni sodelujemo pri reševanju pravnih vprašanj. Informacijska pisarna je resnično dobro opremljena in povezana in tako lahko našim uporabnikom zagotavljamo verodostojne in aktualne informacije.

Na leto rešimo okrog 70 individualnih primerov. To pomeni približno 6 - 7 na mesec. 80% je vprašanj vezanih na področje invalidov, 20% pa je vprašanj iz drugih področji.

Informacijska pisarna deluje tudi v okviru socialnega podjetja. Program informacijske pisarne v okviru socialnega podjetja je namenjen tudi vsem občankam in občanom Litije in Šmartna pri Litji. Zaenkrat so storitve še brezplačne. Torej, vabljeni tudi ostali in občani in občanke, da se pri iskanju informacij obrnete na nas.

Kako pomembni so prostovoljci pri izvajanju dejavnosti in upravljanju vaše organizacije? Koliko je prostovoljcev in koliko prostovoljnih ur na leto opravite?

V MDI Litija in Šmartno pri Litiji deluje več kot 50 prostovoljcev. Opravljajo najrazličnejše naloge in so vpeti praktično v vse nivoje delovanja organizacije. Tudi predsednik je prostovoljec. Morda bi še posebej izpostavili dve pomembni dejavnosti, ki slonijo na prostovoljskem delu. Ena je obiskovanje težjih invalidov na domu, druga pa izvajanje ustvarjalnih delavnic, ki na tedenski ravni potekajo v okviru naše organizacije in se jih udeležuje med 12 in 51 uporabnikov. Za izvajanje delavnic naše prostovoljce redno  usposabljamo. Letno v okviru naše organizacije prostovoljci opravijo nekaj tisoč prostovoljnih ur.

Leta 2017 ste začeli z dejavnostjo socialnega podjetja. Kako je prišlo do tega?

Izvajanje dejavnosti/ poslanstva društva vsekakor temelji na prostovoljstvu. Društvo pa potrebuje strokovno pomoč – finančno in administrativno. Dolga leta smo si pomagali z javnimi deli in z namenom zaposlovanja kadra črpali tudi evropska sredstva. Kmalu pa smo pri evropskih projektih postali prekratki. Čeprav smo in še vedno uspešno črpamo sredstva iz različnih domačih virov (FIHO, Zveza delovnih invalidov, občinska sredstva, 0,5% dohodnine), smo bili še vedno prešibki za zaposlitev ustreznega kadra in profesionalizacije organizacije.

Razmišljali smo o razvoju pridobitne dejavnosti s katero bi povečali likvidnost organizacije in zaposlili kader. Naša razvojna ekipa je preučila različne možnosti. Prvi resnejši poskus je bilo kandidiranje za evropska sredstva s projektom invalidskega podjetja -  trgovine z restavriranimi predmeti. Prijava je bila neuspešna in zato smo razmišljali o novih možnostih.

Pred dvema letoma in pol je Ministrstvo za gospodarstvo, razvoj in tehnologijo objavilo razpis za spodbujanje in ustanavljanje socialnih podjetij. Podžupanja Občine Litija, gospa Lijana Lovše nam je svetovala naj podrobneje raziščemo to možnost in morda razmislimo o ustanovitvi socialnega podjetja. Predlagala je, da se udeležimo predstavitve razpisa v Trbovljah in seveda smo se je udeležili.

Glede na predstavljen program in podporo pri razvoju projekta smo se odločili, da projekt pripravimo in začnemo z razvojem socialnega podjetja. Sledil je zbor članov MDI Litija in Šmartno pri Litiji z namenom dopolnitve statuta, s katero smo odprli možnost ustanavljanja socialnega podjetja.

»Pri preoblikovanju organizacije v socialno podjetje so nam pomagali tudi na ZLHT Regionalnem centru NVO in nam nudili tudi mentorstvo pri izpolnjevanju razpisne dokumentacije.«

Prijava na razpis je bila uspešna in s 1.1.2017 smo začeli z dejavnostjo in zaposlovanjem ustreznih kadrov.

Kakšna je dejavnost vašega socialnega podjetja? Ste se odzvali na potrebo ali ste se usmerili v inovacije?

O dejavnosti smo veliko razmišljali. Nišo smo iskali z močnim zavedanjem, da na trgu ni milosti. V raziskavi trga smo v dialogu z Občino Litija zaznali potrebo po urejanju in vzdrževanju določenih javnih površin. Gospodu županu smo predlagali dopolnitev komunalnih storitev. Predlog je bil, da za relativno malo denarja izvajamo stvari, ki bodo za  Občino Litija koristne.  V začetku 2017 smo sklenili dogovor za urejanje in vzdrževanje otroških igrišč, zelenic in še nekaterih javnih površin.

Po uspešnem dogovoru z Občino Litija smo kmalu sklenili še dogovor za sodelovanje s podjetjem za upravljanje večstanovanjskih stavb Terca d.o.o. Dejavnost podjetja smo  tako razširili še s storitvami čiščenja skupnih prostorov in urejanja okolice večstanovanjskih stavb.

Za 2018 smo iskali dodatna dela, ki so bolje ovrednotena. Občini smo predlagali, da v našo oskrbo dodajo še več zelenic in uspeli pridobiti storitev vzdrževanja spomenikov. Na pobudo gospoda župana, Francija Rokavca, smo začeli tudi z izvajanjem plakatiranja na območju občine.

Zaposlitve invalidov so vsekakor težavnejše in tudi delovni invalidi se pogosto srečujejo s težavami na delovnem mestu. Ali imate morda kakšno dejavnost, ki pomaga invalidom pri iskanju zaposlitve ali se lažje soočati z vsakodnevnimi problemi v službi?

Seveda. V okviru naše organizacije deluje t.i.  aktiv delovnih invalidov. Namen aktiva je redno srečevanje delovno aktivnih invalidov. Na srečanjih razrešujemo težave, ki se pojavljajo na delovnih mestih, nudimo jim podporo pri izgubi službe, načrtujemo karierna usposabljanja in pomagamo najti delo. Udeleženci aktiva se udeležujejo tudi rednega dvodnevnega seminarja o psihološki pomoči, zakonodaji in ostalih vprašanjih zaposlovanja invalidov. Seminar vsako leto organizira Zveza delovnih invalidov Slovenije.

Kakšni so torej učinki vaše organizacije lokalno okolje?

Torej, v naši organizaciji skrbimo za višjo kakovost življenja invalidov. S programi jih v prvi vrsti vključujemo v družbeno življenje, zagotavljamo jim razvedrilne, rekreacijske in izobraževalne aktivnosti, nudimo jim podporo pri zaposlovanju, jih povezujemo, informiramo, oskrbujemo, obiskujemo ipd. Vsekakor lahko poudarimo, da z našimi storitvami razbremenimo ostale javne institucije, ki so pristojne za reševanje njihovih problematik.

Izpostavili bi še, da zaradi pridobitne dejavnosti, ki deluje v okviru novega socialnega podjetja zagotavljamo večje subvencije uporabnikom, kar pomeni, da se naših aktivnosti lahko udeležuje še več uporabnikov, vedno več je tudi socialno najšibkejših.

Socialno in telesno šibkejšim ter težje zaposljivim omogočamo delovno aktivnost, ki je bistvenega pomena za opolnomočenje naših uporabnikov. V okviru naše organizacije zagotavljamo družbena koristna dela (v zadnjem obdobju jih je bilo šest), zagotavljamo usposabljanje na delovnem mestu (ena oseba), javna dela (dve osebi) in ostale programe s strani ZRSZ, v naši organizaciji deluje aktiv delovnih invalidov (15 ljudi), kjer se združujejo zaposleni invalidi na srečanjih aktiva razrešujejo različne probleme v povezavi z delom in iskanjem dela in seveda nudimo tudi individualna svetovanja na področju zaposlovanja.

V MDI Litija in Šmartno pri Litji so zaposleni dve osebi, dve so zaposleni v okviru javnih del, v okviru projekta ZRSZ aktivne politike zaposlovanja pa so na usposabljanju še dve osebi.  V prihajajočem obdobju bomo tako zagotavljali skupaj šest delovnih mest.

Sicer pa v okviru organizacije deluje več kot 50 prostovoljcev, ki jim s prihodki s strani socialnega podjetja v vedno večji meri pokrivamo osnovne stroške pri njihovih aktivnostih (predvsem stroške prevoza pri obiskovanju ljudi na domu), kar pomeni, da krepimo tudi prostovoljsko bazo in širimo prostovoljske programe.  

Če morda vse strnemo v številke, situacija zgleda nekako takole: v športne dejavnosti je na letni ravni vključenih cca. 60 uporabnikov, v ostale socialne programe (izleti, ekskurzije, zdraviliščne kapacitete…) jih je vključenih prek 200, v informacijski pisarni na leto rešimo do 70 individualnih primerov, na ustvarjalnih delavnicah je tekom celega leta vključeno približno 50 različnih uporabnikov, v aktiv delovnih invalidov je vključenih 15 – 20 različnih uporabnikov, v organizaciji deluje več kot 50 prostovoljcev, zaposlenih pa bo kmalu šest ljudi.

Da ne pozabimo… Poleg tega, da z dejavnostjo naše organizacije na letni neposredno in močno animiramo cca. 500 ljudi, je zaradi naše dejavnosti lepša, bolj urejena in čistejša tudi Litija.

Kakšna je vaša vizija za prihodnost?

Naše storitve bomo še izboljšali in tako sprožali še več pozitivnih učinkov v lokalni skupnosti. V prihodnosti želimo posodobiti osnovno infrastrukturo in se preseliti v prostore novega doma. Dejavnost imamo namen širiti postopoma in počasi, kajti zavedamo se, da je potrebno obdržati kakovost storitve in dejavnost širiti glede na razpoložljive kapacitete.  

Seveda je osnovni namen socialnega podjetja še izboljšati in nadgraditi programe za invalide. V našem fokusu pa je predvsem vzdržnost in stabilnost organizacije, nove zaposlitve in nenehna izboljšava kakovosti storitev.

Projekti

Stičišče NVO osrednje SlovenijeZLHT - Regionalni center NVOYOUTH IS EUROPEAN FUTURE-Mladi so prihodnost Evrope- mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

EU - Evropski socialni skladEvropa za državljaneobčina litijaZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

pisarna Ljubljana: Vojkova 63

sreda: 9.00-15.00

T: 01 3209 484

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

vsak prvi četrtek v mesecu:         8.00-15.00

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

ponedeljek in sreda: 9.00-15.00

T: 059 927 619