Lokalne volitve 2018 in nevladne organizacije

Bližajo se lokalne volitve 2018 in v jeseni lahko že pričakujemo prve predstavitve programov strank in kandidatnih list za vodenje in razvoj občin v katerih živimo in delujemo. Priprave na lokalne volitve že potekajo in marsikateri politični kandidati se vedno bolj zavedajo, da dobrih programov ne morejo pripraviti brez sodelovanja s skupnostjo. Tu jim nevladne organizacije ponujamo roko.

Z namenom večjega vključevanja civilne družbe v oblikovanje lokalnih politik si vsa regionalna stičišča nevladnih organizacij iz Slovenije letos še posebej prizadevamo za več dialoga med kandidati na lokalnih volitvah in lokalnimi nevladnimi organizacijami.

Nevladne organizacije so pomembni akterji v lokalnih okoljih. Predvsem zato, ker dobro poznajo aktualne problematike na področjih, kjer delujejo.

Pomen nevladnih organizacij pri lokalnih volitvah

Nevladne organizacije v okolju predstavljajo znanje, izkušnje in širok spekter družbeno koristnih dejavnosti. V strategiji razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva do leta 2023, ki jo je sprejela Vlada RS 30. maja 2018, so nevladne organizacije predstavljene in izpostavljene kot ključni gradniki civilne družbe, ki prispevajo k uresničevanju načel raznovrstnosti in demokracije v družbi. Poleg tega pa se lahko dobro razvite nevladne organizacije učinkovito, hitro in uspešno odzivajo na potrebe okolja, kjer delujejo.

Trendi sodelovanja nevladnih organizacij z državo v tujini

Pomen nevladnih organizacij so prepoznale praktično vse razvite države. V zadnjih dveh desetletjih v globalnem prostoru beležimo razcvet nevladnih organizacij, predvsem zaznavamo pospešeno krepitev partnerstva med njimi in državami. V državah članicah EU so nevladne organizacije močno vpete v delovanje držav, zlasti na področjih izobraževanja, zdravstva, socialnega varstva ter kulture in športa. Iz naslova takšnih partnerstev v povprečju zaposlujejo kar 5,42% aktivnega prebivalstva. Dobro bi bilo, da bi te trende zasledovati tudi v Sloveniji, kjer je v nevladnih organizacijah zaposlenega le 0,82% aktivnega prebivalstva.

Obseg nevladnega sektorja v Sloveniji

Februarja 2016 je bilo v Sloveniji registriranih nekaj čez 27.600 nevladnih organizacij, od tega več kot 24.100 društev, 3.200 (zasebnih zavodov) in 257 ustanov. Zgovoren je tudi podatek, da je bilo leta 2016 v Sloveniji zabeleženih 307.262 prostovoljcev, ki v nevladnem sektorju skupaj opravijo 11 milijonov prostovoljnih ur. 

V zasavski regiji pa je bilo 2016 registriranih 620 nevladnih organizacij, od tega je 95% društev. Nevladni sektor zasavske regije zaposluje cca. 50 ljudi, kar predstavlja 0,8% vseh zaposlenih v NVO v Sloveniji.

Iz podatkov je razvidno, da nevladne organizacije predstavljajo relativno velik del civilne družbe, ki je tudi zadovoljivo organiziran in operativen in je zato še toliko bolj pomemben sogovornik pri krojenju družbenega življenja. Kadrovski in prostovoljski potencial nevladnih organizacij je zato nepogrešljiv pri izboljšanju kakovosti družbenega življenja, pospeševanju ekonomske dinamike in tudi pri nadgradnji ali dopolnjevanju javnih storitev tako na lokalnem in regionalnem kot tudi na nacionalnem nivoju.

Zato se vsa regionalna stičišča nevladnih organizacij po celi Sloveniji letos še posebej prizadevamo za spodbujanje sodelovanja nevladnih organizacij  z aktualnimi političnimi akterji v lokalnih skupnostih, kjer ciljamo na  razvoj civilnega dialoga za skupno oblikovanje politik.  

Za uspešno zasledovanje sodobnih trendov razvoja nevladnega sektorja in uresničevanja ciljev strategije razvoja nevladnih organizacij je potreben konstruktiven dialog med NVO in politiko. Priložnosti vidimo v tesnejšem sodelovanju med NVO in lokalnimi skupnostmi, kjer se lahko partnerstva in operativni projekti oblikujejo najhitreje.

Aktualne v teme v kampanji za lokalne volitve 2018 iz vidika nevladnih organizacij

Nevladne organizacije predlagajo, da se v predvolilni kampanji odprejo razprave na področju humanitarnih in izobraževalnih programov na področju socialnih stisk in duševnega zdravja, predlagajo več pozornosti področju mobilnosti starejših, njihove oskrbe in kakovostnega staranja, želijo podporo programom za invalide in ustreznega urejanja prostora za njih, pomembne so tudi teme delovne integracije ranljivih skupin in dolgotrajno brezposelnih.

Zelo aktualna problematika, ki je podprta tudi z dobrimi praksami nekaterih slovenskih občin, je participativni proračun in tudi participativno urejanje prostora. Nevladne organizacije pričakujejo tudi debato in rešitve v smeri problemsko ali tematsko naravnanih občinskih razpisih, predvsem iz vidika povezave in med strategijami razvoja in občinskimi razpisi. Na ta način lahko nevladne organizacije namreč prevzamejo večjo vlogo pri razvoju regije.

Poleg tega pričakujejo tudi izboljšanje dostopnosti do javne infrastrukture, na tem mestu se omenja možnost souporabe infrastrukture nekaterih javnih zavodov in lažjo dostopnost do finančnih virov.

Odpirali bodo tudi teme spodbujanja krožnega, zelenega in trajnostnega gospodarstva, socialnega podjetništva, spodbujanja lokalne samooskrbe s hrano in skupnega oblikovanja in trženja turističnih produktov ter drugih sodobnih trendov, kot so stanovanjske zadruge in programi skupnostnega bivanja.

Potek dialoga med nevladnimi organizacijami in volilnimi štabi v praksi

Sodelovanje NVO v kampanji za lokalne volitve koordiniramo regionalna stičišča nevladnih organizacij. Čez poletje bomo z direktno komunikacijo z nevladnimi organizacijami pridobivali predloge in pobude za spremembo ali dopolnjevanje lokalnih politik.  Ekipe na regionalnih stičiščih NVO bodo prispele vsebine obdelale in iz njih pripravili konkretne ukrepe. Na tem mestu vabimo vse nevladne organizacije, da pristopijo k podajanju predlogov in pobud za dopolnjevanje ali spremembo politik.

Aplikacija Pametni glas bo omogočala še lažji dialog

Za lažjo in bolj učinkovito komunikacijo z javnostjo pa smo na ZLHT Regionalnem centru, v sodelovanju s Stičiščem NVO osrednjeslovenske regije, Zavodom Inepa in s podjetjem Smartis City  razvili tudi aplikacijo Pametni glas, s katero lahko vaše predloge, pobude in komentarje za izboljšanje stanja v občinah zasavske in osrednjeslovenske regije oddate kar preko pametnega telefona ali računalnika.

 
Na aplikaciji Pametni glas bomo celo poletje zbirali vaše predloge, jih sproti obdelovali, združevali po sorodnosti in jih kot predloge javnosti posredovali do aktualnih odločevalcev in tudi do kandidatov za lokalne volitve 2018.

Pametni glas je podpora izvajanju civilnega dialoga na lokalni ravni in spodbujanja vključevanja javnosti v pripravo lokalnih politik.

VSTOP V APLIKACIJO PAMETNI GLAS

PRENESI PAMETNI GLAS ZA ANDROID

PRENESI PAMETNI GLAS ZA IPHONE

PAMETNI GLAS

Klikni, sporoči, izboljšaj!

 

Vabljeni, da posredujete vaše dragocene predloge in pobude in sodelujete pri oblikovanju programov za razvoj vaše občine.

Projekti

Stičišče NVO osrednje SlovenijeZLHT - Regionalni center NVOYOUTH IS EUROPEAN FUTURE-Mladi so prihodnost Evrope- mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

EU - Evropski socialni skladEvropa za državljaneobčina litijaZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

pisarna Ljubljana: Vojkova 63

sreda: 9.00-15.00

T: 01 3209 484

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

vsak prvi četrtek v mesecu:         8.00-15.00

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

ponedeljek in sreda: 9.00-15.00

T: 059 927 619