Pomagamo in svetujemo društvom, zavodom in ustanovam pri razvoju.

Pobudam za boljšo družbo dajemo smisel in podporo, da se uresničijo.

Ozaveščamo javnost o pomenu nevladnega sektorja, sodelujemo z lokalno skupnostjo in spodbujamo civilni dialog.

Smo nepogrešljiv partner pri razvoju lokalne skupnosti.

 

 

Skupaj opozarjamo na zaznane lokalne potrebe in spremljamo stanje nevladnega sektorja v regiji.

CLLD - razvoj, ki ga vodi skupnost. Prizadevamo si za izvajanje pristopa CLLD, ki spodbuja partnerstva, čez-sektorsko sodelovanje in s tem večje možnosti vključenosti nevladnih organizacij pri lokalnem razvoju.

Spodbujamo in pomagamu pri oblikovanju in posredovanju pobud za izboljšanje položaja nevladnih organizacij na lokalni in regionalni ravni.

Pomagamo nevladnim organizacijam pri crowdfundingu - množičnem financiranju.

Spodbujamo prostovoljstvo med zaposlenimi, brezposelnimi, podjetji in organizacijami.

Omogočamo uporabo prostora za so-delo nevladnih organizacij.

Novice

Znani so predstavniki NVO v Komisiji za razvoj nevladnih organizacij v občini Litija

29. november 2016

Društvo za razvoj in varovanje Geoss-a je kot ZLHT - Regionalni center NVO s strani župana občine Litija prejel sklepo o ustanovitvi Komisije za razvoj nevladnih organizacij v občini Litija in poziv k imenovanju treh predstavnikov nevladnih organizacij v Komisijo za razvoj nevladnih organizacij v občini Litija za obdobje trenutnega mandata, torej do leta 2018.

Več o tem

Vabilo na prednovoletno srečanje

27. november 2016

Skozi leto se srečujemo na različnih usposabljanjih, posvetih in ob drugih priložnostih. December pa je čas, ki je namenjen srečevanju, druženju in povezovanju v bolj sproščenem vzdušju.

Društva, zavode in ustanove iz Osrednjeslovenske regije vabimo na prednovoletno srečanje Mreže nevladnih organizacij osrednje Slovenije, ki bo v četrtek, 8.12.2016 od 18. ure dalje, v gostilni Jerinček, Jurčkova cesta 101 v Ljubljani.

Več o tem

Projekti

Stičišče NVO osrednje SlovenijeZLHT-Regionalni center NVOEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

EU - Evropski socialni skladEvropa za državljaneobčina litijaZRSZZ

Hitri kontakt

T: 059 927 619

E: info@consulta.si

pisarna Ljubljana: Vojkova 63

sreda

od 9.00 do 15.00 oz. po dogovoru

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

ponedeljek in sreda 

od 8.00 do 15.00 oz. po dogovoru