Pametni glas

Skupaj opozarjamo na lokalne potrebe in spremljamo stanje nevladnega sektorja v regiji.

Z inovativnim spletnim orodjem "Pametni glas" nadgrajujemo naše zagovorniške aktivnosti in spodbujamo civilni dialog na lokalni ravni.

Z naborom različnih podatkov oziroma pripravljenimi kazalniki želimo na prijazen in vizualno razumljiv način predstaviti stanje nevladnih organizacij in civilnega dialoga v regiji. Glavni namen spletnega orodja »Pametni glas« je podpora izvajanju civilnega dialoga na lokalni ravni in spodbujanje vključevanja javnosti v pripravo lokalnih politik. 
Spletno orodje bo omogočalo tudi prepoznavo lokalnih potreb in njihovo komentiranje ter zbiranje podpore za posamezne pobude in potrebe.

V prvi fazi razvoja spletnega orodja smo vzpostavili kazalnike razvoja nevladnega sektorja v lokalni skupnosti. Podatki so pripravljeni s ciljem izboljšati prepoznavnost nevladnih organizacij (NVO), njihovo sodelovanje z lokalnimi skupnostmi in spodbuditi razvoj civilnega dialoga. 

Na podlagi dosedanjega dela smo določili štiri ključna področja vpetosti nevladnih organizacij v lokalni skupnosti. Tako posebno pozornost namenjamo področjem: javno sofinanciranje nevladnih organizacij na lokalni ravni, število nevladnih organizacij, civilni dialog in vključenost nevladnih organizacij v projekte LAS.  Zbrani statistični podatki prikazujejo stanje nevladnega sektorja in civilnega dialoga v izbrani občini, njegove spremembe oziroma napredek. Zbrali smo podatke, ki so dostopni in najbolj zanesljivi. S podatki spremljamo razvoj sektorja v določenem časovnem obdobju, tj od leta 2013 (oziroma 2015) dalje.

S posvetovanju v živo smo prepoznali tudi (ne)naslovljene  lokalne potrebe, torej tiste potrebe za katere nevladne organizacije na terenu ugotavljajo, da ostajajo nezadovoljene. Naš skupni cilj je, da postanejo prepoznane lokalne potrebe prepoznane tudi pri odločevalcih. 

Načrtujemo, da bodo prve funkcije (komentiranje vzpostavljenih kazalnikov in dajanje pobud glede zaznanih lokalnih potreb) spletnega orodja Pametni glas na voljo v začetku leta 2017. 

Trenutno se zbrani podatki nanašajo na občine zasavske in osrednjeslovenske statistične regije, kjer so sedeži upravnih enot:

ZASAVSKA REGIJA:  Litija, Zagorje ob Savi, Trbovlje, Hrastnik


OSREDNJESLOVENSKA REGIJA:  Logatec, Vrhnika, Domžale, Kamnik, Ljubljana, Grosuplje

 

 

Pri razvoju spletnega orodja Pametni glas sodelujejo:

 

Stičišče NVO osrednje Slovenije

ZLHT - Regionalni center NVO

Inštitut za elektronsko participacijo

SmartIS city d.o.o.

 

 

Projekti

Stičišče NVO osrednje SlovenijeZLHT - Regionalni center NVOEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

EU - Evropski socialni skladEvropa za državljaneobčina litijaZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

pisarna Ljubljana: Vojkova 63

sreda: 9.00-15.00

T: 01 3209 484

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

četrtek: 11.00-17.00

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

ponedeljek in sreda: 9.00-15.00

T: 059 927 619