NVO ŠTEVILKE

Na podlagi dosedanjega dela smo določili štiri ključna področja vpetosti nevladnih organizacij (NVO) v lokalni skupnosti. Tako posebno pozornost pri predstavljanju statističnih podatkov namenjamo področjem:

  1. javno sofinanciranje nevladnih organizacij na lokalni ravni,
  2. število nevladnih organizacij na lokalni ravni,
  3. civilni dialog in
  4. vključenost nevladnih organizacij v projekte LAS.  

Zbrani statistični podatki prikazujejo stanje nevladnega sektorja in civilnega dialoga v izbrani občini, njegove spremembe oziroma napredek. Zbrali smo podatke, ki so dostopni in najbolj zanesljivi. S podatki spremljamo razvoj sektorja v določenem časovnem obdobju, tj od leta 2013 (oziroma 2015) dalje.

Metodologija

 

Nevladna organizacija je pravna oseba zasebnega prava, organizirana kot društvo, (zasebni) zavod ali ustanova. Gre za organizacije, ki niso ustanovljene za namen pridobivanja dobička, v kolikor pa ga pri svojem delu ustvarijo, ga porabijo izključno za razvoj oziroma izvajanje osnovnih dejavnosti ter so neodvisne od drugih subjektov. V okviru svojih dejavnosti se ukvarjajo z različnimi vsebinami kot so varstvo okolja, sociala, šport, kultura, mladi in druge vsebine pomembne za življenje državljanov oziroma občanov.

Podatki o financiranju nevladnih organizacijah temeljijo na podatkih zbranih v poročilu CNVOS – Javno financiranje s strani občin in na javno objavljenih zaključnih računih občin, ki so dosegljiva na spletnih straneh občin.

Statistični podatki o površini občin in številu prebivalcev temeljijo na podatkih Statističnega urada RS o občinah in prebivalstvu.

Podatki o številu nevladnih organizacij (društev, zavodov in ustanov) se nanašajo na stanje na dan 31.12. in temeljijo na podatkih AJPES o številu poslovnih subjektov v Poslovnem registru Slovenije po občinah (društva) ter neposrednih podatkih, pridobljenih pri AJPES (zavodi in ustanove). Podatki o številu nevladnih organizacijah v javnem interesu temeljijo na vsakoletnem Seznamu upravičencev do donacij dela dohodnine, ki ga objavi Vlada RS.

Podatki o številu priložnosti vključevanja javnosti oziroma NVO v procese odločanja na lokalni ravni temeljijo na javnih objavah/pozivih za vključitev, dostopnih na spletnih straneh občin. Pri tem smo upoštevali objave javnih povabil k sodelovanju pri pripravi javnih politik, zborih občanov, morebitnih lokalnih referendumih in drugih priložnosti vključevanja.

Podatki o številu vključenosti nevladnih organizacij v delovna telesa občinskih svetov temeljijo na podatkih, zbranih neposredno pri občinah.

Podatki o projektnih partnerstvih NVO in občin, partnerstvih v okviru LAS, temeljijo na podatkih objavljenih na spletnih straneh upraviteljev LAS oziroma neposredno pri njih

Predstavljeni podatki se lahko spremenijo v primeru spremembe podatkov pri virih, na katerih temeljijo.

Projekti

Stičišče NVO osrednje SlovenijeZLHT - Regionalni center NVOYOUTH IS EUROPEAN FUTURE-Mladi so prihodnost Evrope- mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

EU - Evropski socialni skladEvropa za državljaneobčina litijaZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

pisarna Ljubljana: Vojkova 63

sreda: 9.00-15.00

T: 01 3209 484

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

vsak prvi četrtek v mesecu:         8.00-15.00

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

ponedeljek in sreda: 9.00-15.00

T: 059 927 619