Priročniki

Izdajamo in sodelujemo pri pripravi različnih priročnikov in gradiv za NVO in občine.

Priročnike si lahko enostavno prenesete na povezavi.

Smernice za vključevanje občanov in drugih zainteresiranih skupin v procese odločanja v občini

Temeljno orodje, ki občinam pomaga pri učinkovitejšem vključevanju občanov pri sprejemanju vseh pomembnih odločitev v občini. Napisane in zastavljene so tako, da občinam enostavno, hitro in pregledno prikažejo ključne korake ter z nasveti odgovorijo na ključna vprašanja, ki se pojavijo med posvetovanji, pa naj gre za odločanje o odloku, strategiji razvoja občine, prostorskem načrtu ali proračunu. Pripravila jih je delovna skupina, ki so jo sestavljali predstavniki Skupnosti občin Slovenije, Ministrstva za javno upravo, CNVOS in regionalnih stičišč nevladnih organizacij. 

Financiranje nevladnih organizacij na lokalni ravni

Priročnik je zamišljen kot orodje za pomoč slovenskim občinam pri izvajanju javnih razpisov za sofinanciranje projektov in programov NVO. Ker je dosedanja praksa pokazala, da je področje javnega financiranja NVO v lokalnih skupnosti v veliki večini primerov nepravilno urejeno, pomankljivo in nekvalitetno, želimo s Priročnikom pomagati k bolj učinkoviti izvedbi javnih razpisov, s tem pa tudi k bolj kakovostni izvedbi programov in projektov NVO, ki odražajo lokalne potrebe in so skladni z interesi občanov. Pri pripravi priročnika je sodelovala naša pravnica Petra Cilenšek.

Kako ustanoviti nevladno organizacijo?

Priročnik je namenjen tistim, ki šele ustanavljate nevladne organizacije in tudi tistim, ki jih zanima sama organiziranost nevladnih organizacij. Razdeljen je na tri poglavja, v katerih avtorica Petra Cilenšek razloži postopek ustanovitve društva, zavoda in ustanove, opozori na potrebne dokumente za samo registracijo oziroma ustanovitev ter primeroma pokaže zapise določb v temeljnih oziroma ustanovitvenih aktih.

Odnosi z javnostmi

V priročniku je veliko pozornosti namenjeno pripravi komunikacijskega načrta in elektronskim možnostim komuniciranja,  kateri so za nevladne organizacije zelo pomemben vir prepoznavnosti v okolju. Obravnava tudi samo delo medijev, predstavi delo novinarja, zapovedi za dobro sodelovanje z njimi in pomen medijskih objav.

Razpisi in uspešne projektne prijave

Sofinanciranje s pomočjo razpisov, predvsem evropskih, je eden pomembnih virov financiranja nevladnih organizacij, v določenih primerih pa tudi premalo prepoznavni vir. Priročnik, ki je zasnovan kot A do Ž vse o razpisih, uporabnikom približa programe EU v obdobju 2014-2020 in celotno razpisno dokumentacijo. Posebno poglavje je namenjeno projektni prijavi in ocenjevanju projektov, zaključuje pa s praktičnimi nasveti, ki vam bodo pomagali pri vaši naslednji projektni prijavi.

Projekti

Stičišče NVO osrednje SlovenijeZLHT - Regionalni center NVOYOUTH IS EUROPEAN FUTURE-Mladi so prihodnost Evrope- mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

EU - Evropski socialni skladEvropa za državljaneobčina litijaZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

pisarna Ljubljana: Vojkova 63

sreda: 9.00-15.00

T: 01 3209 484

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

ponedeljek in sreda: 9.00-15.00

T: 059 927 619

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

vsak prvi četrtek v mesecu:         8.00-15.00