Postopek izbora predstavnikov NVO v Komisijo za razvoj nevladnih organizacij v občini Litija

Razpisujemo postopek izbora 3 (treh) predstavnikov nevladnih organizacij v Komisijo za razvoj nevladnih organizacij v Občini Litija. 

Župan občine Litija je s sklepom dne 7.11.2016 ustanovil Komisijo za razvoj nevladnih organizacij v Občini Litija. Namen ustanovitve je vzpostavitev učinkovitega partnerskega sodelovanja med nevladnim sektorjem in občino, s ciljem skupnega oblikovanja javnih politik, predlogov za urejanje problematike s področja nevladnega sektorja in ustvarjanje spodbudnega okolja za delovanje in razvoj nevladnih organizacij ter informiranja javnosti.
 
V skladu z načeli demokratičnega izbora bomo postopek izbora predstavnikov nevladnih organizacij izvedli tako, kot nalaga Poslovnik postopka izbora predstavnikov nevladnih organizacij. 
 

Kako poteka postopek?

Postopek izbora poteka tako, da nevladne organizacije s sedežem v občini Litija najprej predlagajo svoje kandidate. Med njimi se poskuša s soglasjem vseh kandidatov izbrati najprimernejše predstavnike, ki pokrivajo različna področja. Če soglasja za imenovanje ni, se izvede glasovanje, v katerih lahko sodelujejo vse nevladne organizacije s sedežem v občini Litija.
 

Rokovnik izvedbe postopka:

10.11.2016 – objava začetka postopka in razgrnitev volilnega imenika
18.11.2016 – rok za oddajo prijave kandidatov
21.11.2016 – pregled prijav in izdaja pozivov za dopolnitev prijav/objava seznama kandidatov
24.11.2016 – rok za dopolnitev prijav
25.11.2016 – objava seznama kandidatov 
28.11.2016 – javna predstavitev kandidatov in poskus imenovanja s soglasjem
28.11.2016 - začetek volitev (v primeru neimenovanja s soglasjem)
1.12.2016 – rok za prispetje glasovnic (v primeru neimenovanja s soglasjem)
2.12.2016  – ugotovitev izida in izdaja sklepa (v primeru neimenovanja s soglasjem)
 
Z objavo začetka volitev se objavi tudi volilni imenik upravičencev. Upravičenec lahko zahteva vpis, če ni vpisan v evidenco volilnega imenika ali popravek, če je vpisan z napačnimi podatki. Zahteva se lahko poda pisno ali ustno na zapisnik pri vodji postopka.
 

Vabimo vse zainteresirane nevladne organizacije s sedežem  v občini Litija, da sodelujete v postopku izbora.

 
Nevladna organizacija, ki bo predlagala svojega kandidata, mora v prijavi obvezno napisati tudi krajšo predstavitev kandidata. Pričakuje se, da kandidati prihajajo iz različnih področij. Usmeritev pri izbiri kandidatov je tudi zagotavljanje enakosti spolov. Kandidat ne more biti oseba, ki je funkcionar ali uradnik v državnem organu ali samoupravni lokalni skupnosti oziroma kako drugače predstavlja državni organ ali samoupravno lokalno skupnost.
 
Prijava mora vsebovati podpis zastopnika nevladne organizacije in podpis kandidata, ki se ga predlaga. V primeru pošiljanja prijave po elektronski pošti, mora ta vsebovati fotografski posnetek podpisane izjave ali skenirano podpisano prijavo. Prijava mora prispeti do polnoči zadnjega dneva roka.
 

Prijavo se vloži:
-    po pošti na naslov: ZLHT – Regionalni center NVO, Ponoviška cesta 12, 1270 Litija;
-    osebno na naslovu: ZLHT – Regionalni center NVO, Ponoviška cesta 12, 1270 Litija; (v času uradnih ur);
-    po elektronski pošti: info@consulta.si  

Rok za prispetje prijave je PETEK, 18.11.2016 do polnoči.

V primeru pošiljanja prijave po elektronski pošti, mora ta vsebovati fotografski posnetek ali poskenirano podpisano prijavo. 

 
Za dodatne informacije o postopku izbora smo vam na voljo na telefonu 059 927 619 ali na elektronskem naslovu tjasa.bajc@consulta.si.
 
 
Priloge:
 
Objava:
- www.consulta.si
- FB stran ZLHT-Regionalni center NVO
- e-informator ZLHT 
- Portal Moja občina

Projekti

Regionalni center NVORegionalni center NVOStičišče NVO osrednje SlovenijeYOUTH IS EUROPEAN FUTURE - Mladi so prihodnost Evrope - mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos - informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneZRSZZobčina litijaZagorje ob Savi

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

 

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

vsak dan med 9.00 in 15.00

 

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

po dogovoru

 

Pisarni sta za osebna srečanja trenutno zaprti.