Ste med upravičenci oziroma prejemniki sredstev?


Objavljen je seznam upravičencev do donacij za leto 2019 in seznam prejemnikov namenitve dela dohodnine za donacije. 

 

 

 

 

Seznam upravičencev do donacij za leto 2019

Vlada RS je v Uradnem listu RS objavila seznam upravičencev do  namenitve dela dohodnine za donacije za leto 2019.  Seznam upravičencev  sestavljajo tiste organizacije, katerim lahko davčni zavezanci namenijo do 0,5 odstotka odmerjene dohodnine.

Davčni zavezanec rezident lahko namreč zahteva, da se do 0,5 odstotka (lahko 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 ali 0,5 odstotka) dohodnine, odmerjene po zakonu o dohodnini od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje splošno-koristnih namenov in za financiranje političnih strank in reprezentativnih sindikatov. Podrobneje določitev seznama upravičencev do donacij in nakazovanje donacij ureja Uredba o namenitvi dela dohodnine za donacije (Uradni list RS, št. 30/07, 36/07, 37/10 in 10/19).

Za splošno-koristne namene se štejejo humanitarni nameni (vključno z varstvom človekovih pravic), nameni varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, invalidski, dobrodelni, ekološki, kulturni, športni, religiozni in drugi nameni, ki se opravljajo v okviru dejavnosti rezidentov Slovenije, ki so po posebnih predpisih ustanovljeni za opravljanje navedenih dejavnosti kot nepridobitnih dejavnosti, in katerim je s posebnim zakonom ali na podlagi posebnega zakona, zaradi opravljanja te dejavnosti priznan poseben status ali določeno, da je njihova dejavnost v javnem interesu ali da je dobrodelna.

Nevladna organizacija se med drugim uvrsti na seznam upravičencev, če:

·         sam zakon določa, da je dejavnost nevladne organizacije v javnem interesu (npr.: Zakon o gasilstvu določa, da je dejavnost gasilskih društev v javnem interesu ipd.)

·         zakon določa, da je njihova dejavnost dobrodelna (npr.: dobrodelne ustanove po Zakonu o ustanovah)

·         ima z odločbo ministrstva pridobljen poseben status delovanja v javnem interesu (status delovanja v javnem interesu na področju športa, kulture ipd., status humanitarne in invalidske organizacije)

·         oziroma je ustanovljena po posebnih predpisih za opravljanje nepridobitnih dejavnosti (npr: socialno podjetje)

Do namenitve do 0,5 odstotka dohodnine, odmerjene po Zakonu o dohodnini,  so upravičene tiste organizacije, ki na dan 31. decembra prejšnjega leta izpolnjujejo pogoje, določene v 142. členu Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 117/06). Najkasneje do 28. februarja morajo pristojna ministrstva, pristojna za področje, na katerem upravičenci delujejo, ministrstvu za finance poslati podatke o upravičencih za leto, za katero se odmerja dohodnina.

Nevladne organizacije ne morejo same zaprositi za uvrstitev na seznam upravičencev do donacij. Pristojna ministrstva vpis na seznam opravijo sama, po uradni dolžnosti, v kolikor ima nevladna organizacija priznan poseben status.

Davčni organ upravičencem do 20. januarja in do 20. septembra nakaže donacije na podlagi odločb o odmeri dohodnine. Pri nakazilu davčni organ upošteva vse veljavne zahteve za namenitev, s katerimi razpolaga na dan 31.decembra leta, za katerega se odmerja dohodnina. Davčni organ nakaže donacijo posameznemu upravičencu, če je znesek njemu namenjene donacije, višji kot 1 euro.

Če bo nevladna organizacija pridobila npr. status v javnem interesu v avgustu 2019, se bo uvrstila na seznam upravičencev za leto 2020. Po objavljenem seznamu (najkasneje do konca julija 2020), bodo lahko davčni zavezanci podali zahtevo za namenitev dela dohodnine tej nevladni organizaciji. Če bo takšna zahteva podana do 31.12.2020, bo nevladna organizacija v letu 2021 pridobila donacijo odmerjene dohodnine zavezanca.

Prejemniki namenitve dela dohodnine za donacije

Finančna uprava RS je objavila seznam prejemnikov namenitve dela dohodnine za donacije. Podatki temeljijo na izdanih informativnih izračunih dohodnine. Prva izplačila bodo upravičencem nakazana okoli 15. septembra. Davčni zavezanci so lansko leto del dohodnine namenili kar 5.394 različnim organizacijam v skupnem znesku 5.040.711,97 evrov. V primerjavi z lanskim letom je donirani znesek višji za skoraj pol milijona evrov.

Seznam prejemnikov namenitve dela dohodnine za donacije si lahko ogledate tukaj.

 

Projekti

Regionalni center NVOERAS - evropsko zavezništvo za podporo prostovoljstvuStarost - darilo mladimYOUTH IS EUROPEAN FUTURE - Mladi so prihodnost Evrope - mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos - informiranje in podpora pobratenjuRegionalni center NVOStičišče NVO osrednje Slovenije

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneESEZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

 

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

od ponedeljka do petka 

med 9.00 in 15.00