Kako si mladi lahko povečajo možnosti za zaposlitev?

Mladim iskalcem zaposlitve dandanes ni tako lahko priti na trg dela, obstaja pa možnost postati bolj zaželen pri delodajalcih. Kako? Pridobite dodatna znanja in kompetence preko prostovoljskega dela in drugih neformalnih izobraževanj.

 

Poleg formalnega izobraževanja, obstaja tudi neformalno ter informalno znanje. Tudi drugi dve obliki izobraževanja, lahko močno vplivata na samo zaposljivost posameznika. Kakšna je razlika? Formalno izobraževanje običajno poteka v izobraževalnih institucijah, je strukturirano, organizirano, ima določen urnik, cilje, metode dela, ob uspešen zaključku, pa posameznik dobi tudi formalno izobrazbo. Neformalno izobraževanje je vsaka organizirana oblika izobraževanj z določenim namenom, izveden s strani nevladnih organizacij, podjetij, lokalne skupnosti in tudi državnih institucij, lahko poteka kjerkoli, z različnimi vsebinami in metodami dela, na koncu, pa se lahko izda interno potrdilo o sodelovanju ali udeležbi. Informalno učenje, pa je posebna oblika učenja, ki poteka vsak dan, je del razvoja človeka in ni nujno namerno, zato pogosto ni prepoznano kot oblika učenja.


Danes postaja potreba po vseživljenjskem učenju na neformalen način vse večja. Raziskave kažejo, da prav neformalno učenje daje ključne kompetence posamezniku, ki so odločilne za njegovo karierno pot. Prostovoljno delo in članstvo ter aktivnost v nevladnih organizacijah prinaša širok spekter dodatnih znanj in neprecenljivih izkušenj, preko katerih si je moč ustvariti priložnosti za kasnejšo zaposlitev. Obstaja tudi možnost opravljanja obvezne prakse v nevladnih organizacijah. 


Največjo bazo prostovoljstva v Sloveniji lahko najdete na Prostovoljstvo.org, če pa želite razširiti obzorja in pokukati čez mejo, pa preglejte stran Eurodesk in Evropski mladinski portal. Evropska prostovoljna služba (EVS) mladim od 17. do 30. leta starosti omogoča možnost daljšega bivanja (do 1. leta) in dela v izbrani gostiteljski organizaciji v drugi državi. Več o EVS na Ljubljanska mreža info točk. V letu 2019 je začela za projekte prostovoljstva veljati Evropska solidarnostna enota, katere namen je združevanje mladih v gradnji bolj vključujoče družbe, podpori ranljivim skupinam in odzivanju na družbene izzive. Več o tovrstnih priložnostih lahko najdete na Movit.si.


Neformalnih izobraževanj je veliko, predvsem pa priporočamo mladim, da prepoznajo njihov potencial. To učenje je drugačno od klasičnega in preko projektnih del, delavnic, izkustvenega učenja posamezniku dviguje samozaupanje, disciplino in pili socialne veščine ter s tem omogoča osebnostno rast. Za večjo težo priznavanja kompetenc je tu Zavod Nefiks, ki ponuja vodilni sistem beleženja neformalno pridobljenega znanja v Sloveniji. S tem mladim omogoča, da na enem mestu sistematično zberejo vse neformalno pridobljene in s strani organizacij potrjene kompetence. Pridružite se jim lahko vsi mladi in iskalci zaposlitve stari do 29. let, ki se želite izobraževati na kompetencah, katere delodajalci iščejo pri kandidatih.  


Pomen takega izobraževanja je tako velik, da za izvajanje programov neformalnega učenja namenjajo tudi evropska sredstva. Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je maja 2018 izdala odločitev o finančni podpori za program »Neformalno usposabljanje in izobraževanje zaposlenih«. Program sta sofinancirala Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Skupno je bilo za ta program namenjenih kar 2,1 milijona evrov. Namen javnega razpisa je bil povečati vključenost v vseživljenjsko učenje (VŽU) ter izboljšati kompetence, ki jih posamezniki, zaposleni v Republiki Sloveniji, potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

 

Projekti

Regionalni center NVOERAS - evropsko zavezništvo za podporo prostovoljstvuStarost - darilo mladimYOUTH IS EUROPEAN FUTURE - Mladi so prihodnost Evrope - mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos - informiranje in podpora pobratenjuRegionalni center NVOStičišče NVO osrednje Slovenije

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneESEZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

 

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

od ponedeljka do petka 

med 9.00 in 15.00