Donatorstva in sponzorstva Zavarovalnice Triglav

Zavarovalnica Triglav ima sistematiziran način podeljevanja sredstev za sponzorstva in donacije. Podeljuje jih prek razpisov, ki so objavljeni vsaj trikrat letno. Prek sponzorstev in donacij podpirajo in omogočajo boljše delovanje organizacij, društev ter zavodov na področju športa, kulture, izobraževanja, zdravstva, humanitarne dejavnosti in drugih družbeno odgovornih aktivnosti.

 

Ključna vodila, ki jih upoštevajo pri izboru projektov:

Sponzorski oziroma donatorski odnos razumejo kot partnerstvo, ki zagotavlja vzajemni napredek za sponzorja ali donatorja, prejemnika in širšo družbo.

Prizadevajo si za transparentnost, zato sponzorska sredstva podeljujejo na razpisih, v katerih objavljajo tudi kriterije za izbor sponzorskih in donatorskih projektov.

Pri odločitvi za sponzorsko ali donatorsko podporo sledijo trojnemu namenu - krepitvi blagovne znamke Zavarovalnice Triglav, udejanjanju družbene odgovornosti in podpori lokalnim okoljem. S trojnim namenom so povezana tudi merila za izbor sponzorskih ali donatorskih dejavnosti.

Pri izboru sponzorskih projektov zasledujejo poslovne cilje in cilje, povezane z družbeno odgovornostjo, kot so spodbuda partnerjev in sponzorirancev k družbeno odgovornim dejanjem ter izvedba projektov na področjih športa, izobraževanja, kulture, zdravstva, okoljevarstva in drugih potreb okolja. Našteti cilji skupaj ustvarjajo osnovo za merila pri izboru sponzorskih projektov.

Merila za izbor sponzorskih projektov so:

  • obiskanost dogodka,
  • primernost in možnost sodelovanja,
  • medijska pojavnost in oglaševanje projekta ali dogodka,
  • geografska umeščenost in odmevnost projekta ali dogodka,
  • dodatne dejavnosti vlagatelja (ugodnosti za zaposlene).

Oddaja vloge za donacijo je možna samo preko elektronskega obrazca oz. vloge, ki se nahaja na spletni strani Zavarovalnice Triglav. Predmet donacij je sofinanciranje projektov in programov na področju humanitarnosti, zdravstva, izobraževanja in trajnostnih projektov.

Tudi za podeljevanje sponzorstev velja, da je potrebno izpolniti poseben elektronski obrazec oz. vlogo. Predmet sponzorstev se nekoliko razlikuje od donacij in je sofinanciranje projektov in programov na področju športa, kulture, trajnostnih projektov, izobraževanja in zdravstva.


Odprt je 2. RAZPIS ZA DODELITEV SPONZORSKIH IN DONATORSKIH SREDSTEV 2015

Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji, in sicer društva, klubi, organizacije, zavodi in druge pravnoorganizacijske oblike s področja športa, kulture, zdravstva, izobraževanja in trajnostnih projektov. Vlagatelji lahko vloge oddajo izključno preko elektronskega obrazca za oddajo vloge oz. prijave, ki je na spletni strani Zavarovalnice Triglav.

Vlagatelji naj prijavijo na razpis le projekte, ki se bodo začeli po 29. maju 2015.

Proces odobritve vlog in objave rezultatov izbora odobrenih vlog je odvisen od števila prijav na posameznem razpisu in traja približno 20 delovnih dni po zaključku razpisa. Vse vlagatelje opozarjajo, da pri prijavi upoštevajo časovni okvir do objave odobrenih vlog in prijavljajo projekte, ki se začnejo po tem terminu.

V vlogi morajo biti čim bolj celovito opisane aktivnosti projekta in promocijska ponudba. Pri dodajanju priponk je potrebno upoštevati navodila o velikosti in formatu priponk. Dodatnih gradiv oddanih izven elektronske aplikacije komisije za podelitev sponzorskih in donatorskih sredstev ne bodo mogle upoštevati.

 Rok za oddajo vlog na 2. razpis je do 5. maja 2015 do 16.00 ure.

 Za pomoč in informacije so vam na voljo do 5. maja 2015 do 12.00 ure na naslovu sponzorstva@triglav.si.

 V letošnjem letu bodo objavili še en razpis za dodeljevanje sponzorskih in donatorskih sredstev, ki bo potekal od 7. 9. do 22. 9. 2015.

Projekti

Regionalni center NVOERAS - evropsko zavezništvo za podporo prostovoljstvuStarost - darilo mladimYOUTH IS EUROPEAN FUTURE - Mladi so prihodnost Evrope - mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos - informiranje in podpora pobratenjuRegionalni center NVOStičišče NVO osrednje Slovenije

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneESEZRSZZobčina litijaZagorje ob Savi

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

 

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

od ponedeljka do petka 

med 9.00 in 15.00

 

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

po dogovoru