Prostovoljec zasavske regije 2020

Na Regionalnem centru NVO z dnem 12.11.2020 objavljamo javni natečaj Prostovoljec zasavske regije 2020 za izbor najzaslužnejših prostovoljk, prostovoljcev in prostovoljskih organizacij iz zasavske regije, po novem pa tudi za izbor najuspešnejših prostovoljskih projektov, programov ali akcij, ki so potekali oziroma še potekajo v zasavski regiji. Vabljeni, da do 8.12.2020 predlagate kandidate, organizacije in projekte za pridobitev nazivov v okviru javnega natečaja Prostovoljec zasavske regije 2020.  

Namen javnega natečaja je prepoznati, izpostaviti in podpreti prostovoljske aktivnosti ter razširjati solidarnostne vrednote v zasavski regiji. V okviru letošnjega natečaja Prostovoljec zasavske regije 2020 bomo podelili štiri nazive Prostovoljec zasavske regije 2020 posameznicam in posameznikom po posameznih občinah (Zagorje  ob Savi, Litija, Hrastnik, Trbovlje), en naziv Prostovoljska organizacija zasavske regije 2020 najbolj zaslužni prostovoljski organizaciji iz zasavske regije in en naziv Prostovoljski projekt zasavske regije 2020  uspešnemu prostovoljskemu projektu/programu oziroma akciji iz regije.

V prvi fazi Javnega natečaja Prostovoljec zasavske regije poteka zbiranje predlogov za najzaslužnejše prostovoljce posameznike, prostovoljske organizacije in uspešne prostovoljske projekte. Z objavo javnega natečaja začenjamo s sprejemanjem predlogov za prejemnike nazivov. Vabljeni, da svoje predloge oddate tudi vi.

Predloge lahko oddate do torka, 8.12.2020, z elektronskimi obrazci, ki jih najdete na koncu tega sporočila ali jih pošljite po elektronski pošti na naslov info@consulta.si. Za navodila kako oddati predlog  po elektronski pošti pišite na info@consulta.si ali pokličite na 059 927 619.

Predlagatelji

Predlagatelj je lahko posameznik, neformalna skupina ali katerakoli organizacija zasebnega ali javnega prava.

Pogoji za sodelovanje

V izboru lahko sodelujejo prostovoljci in prostovoljke vseh starostnih skupin, ki prihajajo ali delujejo v občinah Zagorje ob Savi, Litija, Trbovlje in Hrastnik, organizacije, ki v svoje dejavnosti vključujejo prostovoljce in imajo sedež oziroma delujejo v občinah Zagorje ob Savi, Litija, Trbovlje ali Hrastnik in prostovoljski projekti, ki so se izvajali oziroma se še izvajajo na območju zasavske regije.

Pogoji za sodelovanje posameznikov in posameznic:

 • predlagatelj kandidata je lahko posameznica oz. posameznik, neformalna skupina, društvo, zavod in druga oseba javnega ali zasebnega prava,
 • prijavljeni posameznik/posameznica mora prebivati v Zagorju ob Savi, Litiji, Trbovljah ali Hrastniku oziroma je bilo njegovo/njeno delovanje v letu 2020 povezano z navedenimi občinami;
 • za svoje delo ne sme biti zaposlen-a za izvajanje dejavnosti, za katero se ga/jo prijavlja na natečaj, prav tako za svoje delo ni smel-a prijeti plačila preko kakršnekoli pogodbe ali študentske napotnice,
 • prijavljeni posameznik/posameznica mora biti s prijavo seznanjen-a. O prijavi ga obvesti Regionalni center NVO. Prijavi lahko nasprotuje z izjavo naslovljeno na Regionalni center NVO,
 • predlagatelj mora izpolniti elektronski obrazec – elektronsko PRIJAVNICO, ki jo lahko dobi na spletni strani www.consulta.si. V procesu zbiranja predlogov se upoštevajo le ustrezno izpolnjene elektronske prijavnice.
 • Predlagatelj lahko sporoči predlog tudi na elektronski naslov info@consulta.si, ki ga mora pripraviti v skladu z navodili, ki jih prejme na Regionalnem centru NVO.   

Pogoji za sodelovanje organizacij:

 • Predlagatelj je lahko posameznica oz. posameznik, neformalna skupina, društvo, zavod in druga oseba javnega ali zasebnega prava.
 • Prijavljena organizacija mora imeti status neprofitne organizacije in sedež v eni izmed občin zasavske regije, to so Zagorje ob Savi, Litija, Trbovlje in Hrastnik.
 • Sodelujejo lahko tudi organizacije , ki delujejo na območju zasavske regije.
 • Prijavljena organizacija mora biti s prijavo seznanjena. Seznani jo Regionalni center NVO. Prijavi lahko organizacija nasprotuje z izjavo naslovljeno na Regionalni center NVO.
 • Predlagatelj mora izpolniti priloženi obrazec – PRIJAVNICO, ki jo lahko dobi na spletnih strani www.consulta.si.
 • Predlagatelj lahko sporoči predlog tudi na elektronski naslov info@consulta.si, ki ga mora pripraviti v skladu z navodili, ki jih prejme na Regionalnem centru NVO.  

Pogoji za predlagane projekte

 • Predlagatelj je lahko posameznica oz. posameznik, neformalna skupina, društvo, zavod in druga oseba javnega ali zasebnega prava.
 • Sodelujejo lahko tisti projekti, katerih aktivnosti so bile izvedene oziroma se še izvajajo na območju zasavske regije. 
 • Nosilec projekta mora biti s prijavo seznanjen. Seznani ga Regionalni center NVO. Prijavi lahko nosilec projekta nasprotuje z izjavo naslovljeno na Regionalni center NVO.
 • Predlagatelj mora izpolniti priloženi obrazec – PRIJAVNICO, ki je na voljo na spletni strani www.consulta.si.
 • Predlagatelj lahko sporoči predlog tudi na elektronski naslov info@consulta.si v skladu z navodili, ki jih prejme na Regionalnem centru NVO. 

Pogoji za sodelovanje prejemnikov nazivov na preteklih natečajih

 • Vsem prejemnikom nazivov je naslednji dve leti onemogočeno sodelovati na javnem natečaju Prostovoljec zasavske regije.
 • Prejemniki nazivov na javnih natečajih Prostovoljec zasavske regije 2018 in Prostovoljec zasavske regije 2019 na letošnjem natečaju Prostovoljec zasavske regije 2020 ne morejo kandidirati za nazive.
 • Letošnjim prejemnikom nazivov bo naslednji dve leti onemogočeno sodelovanje v procesu izbora za nazive v okviru Javnih natečajev Prostovoljec zasavske regije 2021 in 2022.

Spremljanje in sprotno potrjevanje ustreznosti izvajanja javnega natečaja

Ustreznost procesa izbora ter vidnost in preglednost javnega natečaja bo preverjala in sprotno potrjevala strokovna komisija (več o komisiji preberite v celotnem besedilu javnega natečaja, ki se nahaja na koncu tega sporočila).

Ocenjevanje prijav, priprava ožjega izbora kandidatov in glasovanje

Ocenjevanje prijav bo izvedla strokovna komisija, ki bo izmed vseh prispelih predlogov oblikovala ožji izbor kandidatov za prejem nazivov v okviru Javnega natečaja Prostovoljec zasavske regije 2020.

Izmed prijavljenih kandidatov bo na osnovi navedenih kriterijev (v celotnem besedilu javnega natečaja)  strokovna komisija izbrala največ pet posameznikov iz posamezne občine zasavske regije ter največ deset organizacij in največ deset projektov iz celotne regije in jih uvrstila na javno glasovanje. Navodila za glasovanje bodo objavljena na spletni strani www.consulta.si, na spletnih straneh sodelujočih lokalnih in regionalnih medijev in v tiskanih regionalnih in lokalnih medijih.  

Glasovanje po potekalo preko SMS sporočil. V skladu z objavljenimi navodili bo mogoče s poslanim SMS –om na številko 030 400 444 glasovati za izbran predlog iz ožjega kroga kandidatov. Upoštevan bo en glas iz ene telefonske številke.

Podelitev priznanj

Sklepno dejanje  javnega natečaja Prostovoljec zasavske regije 2020 bo javna objava prejemnikov nazivov in podelitev nazivov, ki bo potekalo v obdobju med 14.1.2021 in 30.1.2021.

V kategoriji Prostovoljec zasavske regije 2020 bodo podeljeni največ štirje nazivi prostovoljkam in prostovoljcem posameznikom. Podeljen bo po en naziv na občino (Zagorje ob Savi, Litija, Hrastnik, Trbovlje). Nazive bodo prejeli tisti, ki bodo na javnem glasovanju prejeli največ glasov izmed kandidatov iste občine.  

V kategoriji Prostovoljska organizacija zasavske regije 2020 bo podeljen en naziv  organizaciji, ki bo na javnem glasovanju prejela največ glasov.  

V kategoriji Prostovoljski projekt zasavske regije 2020 bo naziv dodeljen tistemu projektu, ki bo na javnem glasovanju prejel največ glasov.

Prejemniki nazivov bodo plakete in ostale materiale prejeli na način, ki bo v skladu z aktualnimi ukrepi  in priporočili za preprečevanje širjenja bolezni COVID – 19.

Način oddaje in roki

Predloge za prejem nazivov Prostovoljec zasavske regije 2020, Prostovoljska organizacija zasavske regije 2020 in Prostovoljski projekt zasavske regije 2020 bo mogoče oddati z elektronskimi prijavnicami, ki jih najdete pod tem sporočilom ali po elektronski pošti na elektronski naslov info@consulta.si (predlogi poslani po e-pošti morajo biti pripravljeni v skladu z navodili, ki jih dobite na Regionalnem centru NVO). 

Rok za oddajo predlogov je torek, 8.12.2020 (do 23.59).

Glasovanje za najzaslužnejše prostovoljce in prostovoljke, prostovoljske organizacije in uspešne prostovoljske projekte iz ožjega izbora bo potekalo med 18.12.2020 in 7.1.2021 (do 23.59).

Prejemniki nazivov bodo javno objavljeni  v četrtek, 14.1.2021, sledila bo podelitev nazivov.

Vrednote, učinki in prepoznavnost

Širjenje prostovoljskih vrednot je ključni namen natečaja Prostovoljec zasavske regije. Z njim želimo pohvaliti prizadevanja, izpostaviti učinke prostovoljskega dela ter promovirati prostovoljstvo v zasavski regiji in širše.

Za več informacij pišite na elektronski naslov info@consulta.si ali pokličite na 059 927 612.

 

Elektronski obrazci za oddajanje predlogov in celotno besedilo javnega natečaja

 

Če želite posredovati predlog po elektronski pošti, nam pišite na info@consutla.si ali nas pokličite na 059 927 619 in poslali vam bomo navodila.  

Celotno besedilo javnega natečaja Prostovoljec zasavske regije 2020. 

Prejemniki nazivov na javnem natečaju Prostovojec zasavske regije 2019

 

Kategorija: Prostovoljec zasavske regije 2019

Aljaž Bastič (Trbovlje)

Marjeta Mlakar Agrež (Litija)

Alojzija Jordan Simončič (Hrastnik)

 

Kategorija: Prostovoljska organizacija zasavske regije 2019

Društvo prijateljev mladine Trbovlje 

 

Prejemniki nazivov na javnem natečaju Prostovojec leta 2018 

 

Kategorija: Prostovoljec leta 2018

Boris Gorenc (Zagorje ob Savi)

Slavi Gala (Trbovlje)

Helena Odlazek (Zagorje)

 

Kategorija: Prostovoljska organizacija leta 2018

Društvo prijateljev mladine Trbovlje

ŠKLAB - klub zasavskih študentov 

Dobrodelno društvo fundacija Svečka  


Prostovoljec zasavske regije 2020 je sofinanciran v okviru Ministrstva za javno upravo iz Sklada za NVO in se izvaja v okviru Regionalnega centra NVO v sodelovanju z Občino Zagorje ob Savi, Občino Litija, Občino Hrastnik, Občino Trbovlje in Slovensko filantropijo.

Projekti

Regionalni center NVOERAS - evropsko zavezništvo za podporo prostovoljstvuStarost - darilo mladimYOUTH IS EUROPEAN FUTURE - Mladi so prihodnost Evrope - mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos - informiranje in podpora pobratenjuRegionalni center NVOStičišče NVO osrednje Slovenije

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneESEZRSZZobčina litijaZagorje ob Savi

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

 

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

od ponedeljka do petka 

med 9.00 in 15.00

 

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

po dogovoru