Kdo smo

Consulta.si je:

platforma za podporo civilne družbe pri lokalnem razvoju. Povezuje organizacije in strokovnjake, ki z informacijami, znanji in zagovorniško pozicijo prispevajo k večji udeležbi civilne družbe in nevladnih organizacij v demokratičnih procesih na regionalni in lokalni ravni. Zagotavljamo podporo nevladnim organizacijam v Osrednjeslovenski in Zasavski regiji, v obeh je skoraj 7.000 organizacij oz. društev, zavodov in ustanov.

Consulta.si je:

regionalno informacijsko središče za nevladne organizacije (najpopolnejši informacijski servis za dogajanje, vezano na nevladni sektor, ter za vse mednarodne, evropske, nacionalne in regionalne razpise);

regionalni in lokalni nevladniški zagovornik (redno analiziramo zakonodajo in politike s področja razvoja in delovanja nevladnih organizacij, oblikujemo predloge sprememb in lobiramo zanje pri lokalnih odločevalcih; smo člani organa upravljanja regije in LAS)

regionalno izobraževalno središče nevladnih organizacij (na leto organiziramo več kot 20 usposabljanj)

regionalno svetovalno središče (svetovanja za NVO s področja prava, računovodenja, razpisov, komuniciranja ter razvoja in upravljanja organizacij)

regionalno projektno središče (za nevladne organizacije razvijamo projektne ideje, iščemo partnerje, pišemo projektne prijave na evropske in nacionalne razpise do pomoči pri izvajanju projektov, poročanju in evalvaciji)

skratka Vse na Enem Mestu za NVO  v regiji.

V vlogi nacionalnega centra za podporo civilne družbe, ki je član evropske mreže ECRC, promovira aktivno državljanstvo, promovira program Evropa za državljane in s partnerskimi projekti izmenjuje in širi dobre prakse evropskega prostora ter krepi lastne kompetence.

Organizacije platforme so članice/ustanoviteljice:

NECRC – Network of European Civil Resource Centres

SNPO – Svet nevladnih podpornih organizacij

LAS Srce Slovenije

LAS Za mesto in vas

 

Vodstvo:

 

Tjaša Bajc - vodja projektov

E: tjasa.bajc@consulta.si T: 059 927 619

Je diplomirala na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Izkušnje, pridobljene z delom v gospodarstvu, javni upravi in društvih sedaj uspešno prenaša v nevladni sektor. Že v osnovnošolskih in srednješolskih letih je bila članica taborniške organizacije in gasilskega društva, v zadnjih letih je predsednica ženskega rokometnega društva Litija. Dobro pozna potrebe NVO in jim pomaga s svojo praktičnostjo in učinkovitostjo. Izvaja delavnice s področja računovodstva, davčne zakonodaje. 

Delovno področje: vodenje projekta Stičišče NVO osrednje Slovenije, svetovanje in mentorstvo s področij: računovodstvo, finančno načrtovanje projektov, statusna in upravna vprašanja, zaposlovanje, informiranje NVO o računovodskem področju in izvedba usposabljanj za vodenje računovodstva, organizacija srečanj in promocijskih aktivnosti, moderiranje srečanj in posvetov, koordinacija čezsektorskega sodelovanja.

 

 


Petra Cilenšek - vodja projektov

E: petra.cilensek@consulta.si T: 059 927 619


Diplomirala je na Pravni fakulteti v Ljubljani in se ukvarja s pravnim svetovanjem na različnih področjih. Svoje izkušnje s področja prava si je nabirala z opravljanjem volonterskega sodniškega pripravništva pri Višjem sodišču v Ljubljani, s podajanjem različnih pravnih mnenj in nasvetov strankam. Tako se je srečala z različnimi pravnimi področji, kar ji daje širši pogled. Svoja znanja danes prenaša na področje nevladnih organizacij in tako pomaga pri optimalnem delovanju in vodenju NVO ter pripravi pravnih podlag pri zagovorniških akcijah. Je avtorica večih strokovnih člankov, avtorica priročnika Kako ustanoviti nevladno organizacijo in soavtorica Priročnika o izvajanju občinskih razpisov: Financiranje nevladnih organizacij na lokalni ravni.

 

Delovno področje: vodenje zagovorniških akcij, svetovanje in mentorstvo nevladnim organizacijam s področij pravnih vprašanj, ustanavljanja in upravljanja NVO, zagovorniških akcijah; priprava pravnih podlag in predlogov za spremembe regionalne in lokalne zakonodaje in politik, informiranje NVO s področja vodenja NVO, izvedba delavnic iz pravnega področja za NVO.

 


Klara Kržišnik - vodja projektov 

E: klara.krzisnik@consulta.si

Diplomirala je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Že med študijem ji je bil izziv prenašanje na fakulteti pridobljenih znanj različnim ciljnim skupinam. S sodelovanjem v skupini SIFE - Students in Free Enterprise je uspešno predstavljala Slovenijo v tujini in si pridobila izkušnje, ki jih sedaj prenaša na društva in druge nevladne organizacije. Na regionalnem stičišču sodeluje pri njegovem razvoju že od samega začetka. Izkušnje, pridobljene z delom v društvih, kot tudi poznavanje kulturne in razvojne raznolikosti družbe, ki jih spoznava na številnih potovanjih, s pridom uporablja pri svetovalnem delu in zaznavanju potreb nevladnih organizacij. 

Delovno področje: vodenje projekta ZLHT - Regionalni center NVO, čezsektorsko sodelovanje na lokalni in regionalni ravni, razvoj storitev, mreženje in gradnja partnerstev, organizacija usposabljanj, svetovanje in mentorstvo s področij: vzpostavljanje internetnih strani, prijave na razpise in izvajanje projektov, vodenje akcij korporativno prostovoljstvo in crowdfunding, skrbnica regijske Mreže NVO in urednica spletne strani www.consulta.si.


Barbara Možina - strokovna sodelavka 

E: barbara.mozina@consulta.si

Je gimnazijski maturant. Obiskovala je dvopredmetni študij na Filozofski fakulteti Sociologijo kulture in Japonologije. Osem let življenja v različnih evropskih državah in delovne izkušnje, pridobljene v tujini v komercialnem sektorju s pridom uporablja pri svojem delu v stičišču. Odlično govori angleško in špansko, sporazumeva pa se tudi v drugih jezikih in se dobro znajde v transnacionalnih projektih in iskanju projektnih partnerstev. Izvaja usposabljanja in svetovanja za razvoj projektnih idej in pripravo prijav na razpise. Nudi podporo NVO pri izvajanju projektov pripravi poročil ipd. V prostem času se aktivno udejstvuje različnih društvenih dejavnosti kot članica podeželskega, ovčerejskega in ekološkega društva. Skrb namenja ohranjanju okolja in ekološki pridelavi hrane.

 

 


Gabrijela (Jelka) Babič - koordinatorka projektov

E: jelka.babic@consulta.si

Po izobrazbi je univ. dipl. ekonomistka z dolgoletnimi izkušnjami v gospodarstvu na področju managementa in razvoja. V zadnjem desetletju je našla svoj izziv v razvoju nevladnih organizacij, lokalne skupnosti in regije. .  Je članica razvojnega sveta LUR, upravnega odbora lokalne akcijske skupine LAS  in članica nekaj društev. Je popotnica in športnica. Aktivno se vključuje v družbeno življenje svojega domačega kraja in povezuje krajane v skupne akcije. Stavi na mlade, jim nudi mentorstvo in priložnosti za nabiranje izkušenj. Izvaja delavnice in svetovanja za pripravo projektov na program Evropa za državljane in druge evropske programe, zanimive za NVO. Gradi evropska partnerstva, pridobiva in koordinira projekte.


 

Projekti

Stičišče NVO osrednje SlovenijeZLHT - Regionalni center NVOYOUTH IS EUROPEAN FUTURE-Mladi so prihodnost Evrope- mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

EU - Evropski socialni skladEvropa za državljaneobčina litijaZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

pisarna Ljubljana: Vojkova 63

sreda: 9.00-15.00

T: 01 3209 484

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

ponedeljek in sreda: 9.00-15.00

T: 059 927 619

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

vsak prvi četrtek v mesecu:         8.00-15.00