Priprava in oddaja obračuna davka od dohodkov pravnih oseb

Zavezanc za davek od dohodkov pravnih oseb, kamor sodijo tudi društva, zasebni zavodi in ustanove,  mora obvezno predložiti obračun davka od dohodkov pravnih oseb (davčni obračun) davčnemu organu najpozneje do 31. marca tekočega leta za preteklo leto, če ima davčno obdobje enako koledarskemu letu.

Zavezanec predloži finančnemu organu davčni obračun na obrazcu DDPO, ki je priloga 1 Pravilnika o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 12/09). Zavezanec, ki na podlagi prvega odstavka 358. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08 - ZDDKIS in 125/08) podatke predloži Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljnjem besedilu: AJPES), mora podpisati izjavo, ki je v prilogi 1 tega pravilnika in v kateri navede, da ne prilaga navedenih podatkov, ker jih je predložil AJPES.

 

Zavezanci predložijo davčni obračun v elektronski obliki prek sistema eDavki na spletni naslov: http://edavki.durs.si. Za oddajo obrazca prek sistema eDavki mora davčni zavezanec predhodno pridobiti digitalno potrdilo. Več informacij o postopku pridobitve digitalnega potrdila lahko dobite na spletni strani Finančne uprave RS.

 

 

Projekti

Stičišče NVO osrednje SlovenijeZLHT - Regionalni center NVOYOUTH IS EUROPEAN FUTURE-Mladi so prihodnost Evrope- mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

EU - Evropski socialni skladEvropa za državljaneobčina litijaZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

pisarna Ljubljana: Vojkova 63

sreda: 9.00-15.00

T: 01 3209 484

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

vsak prvi četrtek v mesecu:         8.00-15.00

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

ponedeljek in sreda: 9.00-15.00

T: 059 927 619