Za posameznike

Zakaj postati prostovoljec v NVO? S takšnim delom si lahko pridobite pomembne izkušnje z različnih področij dela, spoznate nove ljudi ter si s tem odpirate dodatne možnosti zaposlitve. S svojim prostovoljnim delom pomembno doprinesete k uresničevanju poslanstva nevladne organizacije, ki ji pomagate. Priložnost za vključitev in prenos vašega znanja ali pridobitev novega vam omogočajo številna društva, ki vas bodo sprejela med svoje prostovoljce. Če ste prejemnik denarne socialne pomoči pa ste upravičeni tudi do dodatka za delovno aktivnost. Kako se vključiti in katere organizacije želijo dati priložnost in med svoje vrste sprejeti prejemnike denarne socialne pomoči ter kako si urediti pravice s tega naslova si oglejte pod prikaži več. 


Kako se vključiti?

  • Vključite se lahko v tiste nevladne organizacije (društva, zasebne zavode in ustanove), ki so prostovoljske organizacije, kar pomeni, da so vpisane v vpisniku prostovoljskih organizacij na AJPES-u.
  • Poiščite organizacijo, v kateri bi bili radi prostovoljci in se dogovorite o vključitvi in prostovoljnem delu. Na seznamu, ki se vam odpre pod prikaži več najdete nevladne organizacije v Osrednjeslovenski regiji, ki iščejo prostovoljce.
  • Prostovoljec in nevladna organizacija morata skleniti pisni dogovor o prostovoljskem delu za najmanj 24 ur letno.

Kako do višje denarne socialne pomoči?

  • Osebe, ki na novo zaprosijo za denarno socialno pomoč, in ki so istočasno tudi prostovoljci v prostovoljskih organizacijah, ob podaji vloge za denarno socialno pomoč priložijo kopijo dogovora o opravljanju prostovoljskega dela.
  • Osebe, ki že prejemajo denarno socialno pomoč, na svojemu centru za socialno delo vložijo izpolnjen obrazec za sporočanje sprememb glede uveljavljanja pravic iz javnih sredstev, ki je na voljo na centru za socialno delo ali spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in vlogi predložijo kopijo dogovora o opravljanju prostovoljskega dela.

Seznam organizacij, ki iščejo prostovoljce:

 

Naziv organizacije: ŠAD MAVRICA

Naslov: Pot za Bistrico 65, 1230 Domžale

Spletna stran: sadmavrica.si/nova/sad-mavrica

Kontaktna oseba: Mojca Grojzdek

T: 031 314 870

E: info@sadmavrica.si

 

Lokacija dela: Domžale in Kamnik

 

Prostovoljska dela: Prostovoljce potrebujejo za  pomoč pri izvajanju vadb, delavnicah, animacijah, pri  organizaciji in izvedbi prireditev, administrativnih delih, fotografiranju na vadbah, sestavi fotokolažev, koledarjev, snovanju reklamnih letakov, distribuciji letakov.

 

Termin izvajanja del: Prostovoljce potrebujemo v začetku vadbene sezone, skozi celotno vadbeno sezono in občasno pri določenih dejavnostih. Aktivnosti se izvajajo na področju Domžal in Kamnika.

 


Naziv organizacije: ŠD JAVOR, sekcija za zelišča

Naslov: Javorje 23, 1275 Šmartno pri Litiji

Spletna stran: www.srce-me-povezuje.si/sdjavor

Kontaktna oseba: Janez Končina Javorski

T: 041 614 536,

E: koninaj@mail.amis.net

 

Lokacija dela: Javorje, Šmartno pri Litiji

 

Prostovoljska dela: Urejanje Javorske energijske poti in njene okolice: urejanje zeliščnih vrtičkov in ostalih rastlin ob poti, nabiranje zelišč in sodelovanje pri njihovi predelavi, kar bo zainteresirani osebi omogočilo znanja, ki jih bo lahko uporabila za samostojno proizvodnjo zeliščnih izdelkov in ostalih del po navodilih mentorja ŠD Javor, ki bo zadolžen za vodenje in spremljanje prostovoljca.

 

Termin izvajanja del: V času od aprila do novembra. Dela se dva do tri dni na teden. Predvideni obseg ur je cca. 16 ur tedensko. Izvedba in termin del se dogovori predhodno. Čas del se prilagaja vremenu, obveznostim prostovoljca in strokovne osebe, ki vodi in spremlja delo prostovoljca. Društvo povrne stroške prevoza ob vsaj peturnem delu. Stroške malice oziroma malico ob osemurnem delu.

 


Naziv organizacije: Sezam, Združenje mladih staršev in otrok

Naslov: Novi trg 1, 1000 Ljubljana

Spletna stran: www.zdruzenje-sezam.si

Kontaktna oseba: Nada Kirn Špolar

T: 01 251 12 18, 041 960 257

E: info@zdruzenje-sezam.si

 

Lokacija dela: Ljubljana

 

Prostovoljska dela: Izvajamo otroške in mladinske ustvarjalnice in delavnice na ulicah, v parkih, v soseskah, pozabljenih otroških igriščih in dvoriščih z umetniki, animatorji, mentorji, zabavnimi posamezniki, glasbeniki, znanstveniki. Delo je predvsem z otroci in mladostniki.

 

Termin izvajanja del: Programi se odvijajo skozi celo leto in so časovno odvisno od projektov za delavnice.

 


Naziv organizacije: YHD-Društvo za teorijo in kulturo hendikepa

Naslov: Neubergerjeva 7, 1000 Ljubljana

Spletna stran: www.yhd-drustvo.si

Kontaktna oseba: Mirica Ačko

T: 01 521 22 77, 051 435 296

E: yhd-drustvo@yhd-drustvo.si

 

Lokacija dela: Ljubljana

 

Prostovoljska dela: V okviru programa Neodvisno življenje hendikepiranih prostovoljka ali prostovoljec občasno pomaga posamezni hendikepirani osebi na njenem domu pri vseh tistih opravilih, ki jih le-ta zaradi svojega hendikepa ne zmore (pomoč pri osebni negi, gospodinjskih opravilih, spremstvo pri vsakodnevnih aktivnostih, opravkih, pomoč pri šolanju ali študiju…).

 

Termin izvajanja del: Pomoč je potrebna predvsem v času dopustov oz. bolniške odsotnosti osebnih asistentk in asistentov, tako da je potreba po prostovoljnem delu v organizaciji dolgotrajna.

 


Naziv organizacije: Društvo Vita za pomoč po nezgodni poškodbi glave

Naslov: Dunajska 106, 1000 Ljubljana

Spletna stran: www.vita-poskodbe-glave.si

Kontaktna oseba: Alenka Bojc

T: 040 455 040

 

Lokacija dela: Ljubljana

 

Prostovoljska dela: Tipkanje, delo v dnevnem centru, spremstvo invalidom, vodenje ustvarjalnih delavnic.

 

Termin izvajanja del: Delo je občasno in po dogovoru, delo poteka v dnevnem centru od 2 do 3 ure na teden.

 


Naziv organizacije: Društvo Literator - Slovensko Združenje za učno podporo socialno ogroženi mladini

Naslov: Ogrinova 17, Lavrica, 1291 Škofljica

Kontaktna oseba: Taya Portman

T: 070 737 173

 

Prostovoljska dela: Društvo nudi brezplačne inštrukcije za vsak šolski predmet, če je za ta predmet le dosegljiv prostovoljec. Inštrukcije nudimo vsem socialno ogroženim šolarjem, dijakom in študentom po vsej Sloveniji.   Prostovoljec naj bi bil uk v vsaj enem od učnih predmetov in posedoval občutek za soljudi in samozavest pri predajanju snovi.  V kolikor smatramo, da prostovoljcu nekaterih komponent primanjkuje, ga usposobimo, tako da lahko prostovoljno delo opravlja brez težav.

 

Termin izvajanja del: Želimo si, da bi bili prostovoljci angažirani v nudenje učne pomoči čim dlje, a sprejmemo tudi take za krajši rok, to je nekaj mesecev.

 


Naziv organizacije: Preplet - ekološko, socialno in kulturno društvo za ustvarjalno skupnosti

Naslov: Zagradec 10, 1250 Grosuplje

Spletna stran: preplet.wix.com/drustvo

Kontakt:

E: drustvo.preplet@gmail.com

 

Lokacija dela: Grosuplje

 

Prostovoljska dela: Pomoč pri različnih ustvarjalnih aktivnostih (ustvarjalne delavnice v romskem naselju, Raziskujmo kotičke sveta v Mestni knjižnici Grosuplje, poletne počitniške aktivnosti), učna pomoč, organizacija dogodkov, administrativna dela.

 

Termin izvajanja del: Od 25 do 30 ur na mesec, odvisno od aktivnosti.

 


Naziv organizacije: Izobraževalno društvo za medije

Naslov: Žabnica 77, 1357 Notranje Gorice

Kontaktna oseba: Silva Požlep

E: medialearn@gmail.com

 

Lokacija dela: Notranje Gorice

 

Prostovoljska dela: Potrebujemo prevajalce, programerje, tržnike.

 

Termin izvajanja del: Po govoru s prostovoljcem, skozi celo leto.

 


Naslov organizacije: Društvo za pomoč z umetnostjo-Plus5

Naslov: Ulica Janeza Pavla II. 13, 1000 Ljubljana

Spletna stran: http://drustvoplus5.org/

Kontaktna oseba: Ines Kokalj

T: 031 577 182

E: info@drustvoplus5.org in inesko@gmail.com

 

Lokacija dela: v Ljubljani (Bežigrad, Trnovo, Center)

 

Prostovoljska dela: Pomoč osebam po hudi poškodbi glave (pri ustvarjanju in druženju ter pri govorno jezikovnih vajah in druženju -  dvakrat tedensko po 2 uri), pomoč pri računalniškem oblikovanju slik za jezikovno govorno aplikacijo KapA ali pomoč pri programiranju spletne aplikacije KapA (ure dela po dogovoru), pomoč pri promoviranju društva (ure dela po dogovoru).

Termin izvajanja del: prostovoljce potrebujemo celo leto - po dogovoru z njimi, ob katerih dnevih lahko delajo (najmanj za 40 ur mesečno).


Naziv organizacije: Društvo veselje do življenja, Enota Ljubljana

Naslov: p.p. 2573, 1000 Ljubljana

Kontaktna oseba: Milena, strokovni vodja

T:  030 936 590

E: veselje.info@gmail.com

 

Lokacija dela: V Osrednjeslovenski regiji ali tudi drugje - po dogovoru.

Prostovoljska dela: Prostovoljce potrebujemo pri  raznosu letakov in obvestil, za pomoč pri projektih in organizaciji (spletni/marketing, organizacija in izvedba dogodkov,mediji, ipd.) in pri izvedbi delavnic (socialni, psihološki, terapevtski, športno/plesni profil ipd. ali študent/ka višjega letnika) na temo medosebni odnosi.

Termin izvajanja del: Želimo si sodelovanja s prostovoljci za daljše obdobje, dela se po potrebi/občasno.

 

Projekti

Stičišče NVO osrednje SlovenijeZLHT - Regionalni center NVOYOUTH IS EUROPEAN FUTURE-Mladi so prihodnost Evrope- mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneobčina litijaZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

ponedeljek in sreda: 9.00-15.00

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

po predhodnem dogovoru