ZLHT - Regionalni center NVO

 

 

Izvajalec projekta:

 

 

 

 

 

Društvo za razvoj in varovanje GEOSSa

Vače 10, 1252 Vače

davčna številka: 15826864

matična številka: 1161865

 

Vodja projekta: Klara Kržišnik / Petra Cilenšek 

klara.krzisnik@consulta.si / petra.cilensek@consulta.si

 

Kratek opis projekta

 

Projekt  je namenjen zagotavljanju podpornega okolja nevladnim organizacijam (društvom, zavodom in ustanovam) v občinah Zagorje ob Savi, Litija, Hrastnik in Trbovlje z namenom krepitve zmogljivosti NVO za zagovorništvo, organizacijski razvoj NVO in izvajanje javnih storitev. Krepitve informiranosti in celovite usposobljenosti NVO za zadovoljevanje lokalnih potreb (skupaj s prepoznavanjem potreb NVO in uporabnikov).

 

Spodbuja povezovanje in sodelovanje med organizacijami in širše, trajnost NVO. Le močne in učinkovite organizacije lahko sodelujejo pri pripravi in izvajanju javnih politik, vzpostavljajo čez-sektorska partnerstva in rešujejo lokalne družbene izzive.

 

Pri svojem delovanju zagovarjamo transparentnost, ustvarjalnost, etičnost, družbeno odgovornost, odličnost, usmerjenost v krepitev znanj in strpnost. Želimo odgovarjati na potrebe sektorja v lokalnem okolju in opolnomočiti nevladne organizacije, da postanejo oziroma napredujejo kot gibalo napredka in razvoja v lokalni skupnosti.

 

ZLHT – Regionalni center NVO spodbuja prostovoljstvo v NVO, vključevanje NVO v aktivne politike zaposlovanja, krepitev čez-sektorskih partnerstev, predvsem na področju izvajanja kohezijske politike in izvaja različne organizirane akcije, promocijske aktivnosti, vse z namenom krepitve regijskega nevladnega sektorja.

 

Cilji projekta:

 • okrepiti informiranost, organizacijsko, strokovno in zagovorniško usposobljenost NVO, ki imajo potencial za naslavljanje lokalnih potreb in s tem prispevati k trajnosti NVO in njihovi večji vlogi pri izvajanju javnih storitev;

 • prispevati k večji vlogi NVO pri oblikovanju lokalnih/regionalnih politik;

 • okrepiti čez-sektorsko povezovanje in sodelovanje za reševanje lokalnih potreb;

 • okrepiti vlogo regionalnega stičišča z namenom izboljšanja položaja ter pogojev za delovanje NVO;

 • okrepiti usposobljenost koordinatorja regionalnega stičišča NVO za organizacijski razvoj in s tem prispevati k njegovi trajnosti, stabilnosti in usposobljenosti za zagotavljanje storitev predvsem za NVO s potencialom.

 

Aktivnosti:

 • Ciljno informiranje nevladnih organizacij;

 • Izobraževanja in strokovno usmerjena usposabljanja ter ostali celotni podporni servis ( na področju promocije, prava, računovodstva, razpisov…);

 • Identifikacija lokalnih potreb/izzivov in skupno oblikovanje rešitev;

 • Spodbujanje vključevanja nevladnih organizacij k oblikovanju in izvajanju javnih politik, tj spodbujanje civilnega dialoga in procesa zagovorništva;

 • Odgovarjanje na potrebe nevladnega sektorja v regiji oziroma lokalnem okolju;

 • Povezovanje in sodelovanje nevladne organizacije med seboj in širše;

 • Podpiranje krepitve čezsektorskega povezovanja in sodelovanja;

 • Promocijske aktivnosti in informiranje za večjo prepoznavnost nevladnih organizacij.

 

Vizija regionalnega stičišča ZLHT – Regionalni center NVO

Nevladni sektor je velikega potenciala, ki je na lokalni ravni v zasavski statistični regiji še vedno premalo prepoznaven. Zato želimo nevladni sektor okrepiti in doseči optimalni razvoj njegovih prednosti. Želimo, da nevladni sektor na lokalni ravni postane enakovreden partner v razvoju lokalne skupnosti z javnim in gospodarskim sektorjem. Trudili se bomo, da bo ZLHT-Regionalni center postal močan povezovalec v lokalnem okolju.

 

Informacijska pisarna: 

Ponoviška cesta 12, Litija

 

Obisk na terenu: po predhodnem dogovoru

Zagorje ob Savi

Trbovlje

Hrastnik

 

Kontakt:

info@consulta.si

059 927 619

 

Projektna spletna stran: 

www.consulta.si/zlht-regionalni-center-nvo

 

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Izvaja se v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 prednostne naložbe 11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.

Projekti

Stičišče NVO osrednje SlovenijeZLHT - Regionalni center NVOYOUTH IS EUROPEAN FUTURE-Mladi so prihodnost Evrope- mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneobčina litijaZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

ponedeljek in sreda: 9.00-15.00

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

po predhodnem dogovoru