Nevladniki razvili aplikacijo za spodbujanje civilnega dialoga v lokalnih skupnostih

Sodobni trendi pri načrtovanju razvoja lokalnih skupnosti narekujejo potrebo po večjem vključevanju civilne družbe pri načrtovanju in izvajanju projektov na lokalni, regionalni in tudi nacionalni ravni. Ključna beseda pri teh procesih je participacija ali bolj rečeno vključevanje.

 


Participacijo ali vključevanje javnosti je v demokratični družbeni ureditvi potrebno spodbujati in oblikovati procese, kjer lahko dialog med javnostjo in odločevalci poteka usmerjeno in konstruktivno.  Kako kar najbolj učinkovito voditi dialog med javnostjo in odločevalci pa je ključno vprašanje.

Tukaj nastopi nova brezplačna aplikacija Pametni glas, ki smo jo razvili Stičišče NVO osrednje Slovenije in ZLHT- Regionalni center NVO, v sodelovanju z Zavodom Inštitut za elektronsko participacijo in podjetjem SmartisCIty. V digitalni dobi je že skoraj nepogrešljivo, da se civilni dialog poleg javnih razprav, javnih razgrnitev projektov in podobnih tradicionalnih oblik vodenja civilnega dialoga izvaja tudi v digitalni obliki.

Brezplačno aplikacijo  Pametni glas lahko prenesete na vaše mobilne naprave ali do nje dostopate preko osebnega računalnika. Je preprosta za uporabo in zagotavlja popolno varnost vaših osebnih podatkov. S Pametnim glasom lahko hitro in preprosto sporočite potrebe, ki jih zaznavate v vaši občini ali predlagate najrazličnejše pobude za izboljšanje upravljana občin. Je digitalna rešitev in učinkovito orodje, ki ga občani in občanke lahko uporabljate za komunikacijo z odločevalci.

Vse prispele pobude in potrebe, ki bodo prispele na Pametni glas, bodo posredovane pristojnim institucijam in tudi drugim organizacijam, ki bi lahko nanje kar najbolje odgovorile ali jih morda celo uvrstile v svoje delovne načrte, občine pa morda celo v občinske proračune.

S Pametnim glasom lahko sporočate najrazličnejše potrebe. Kot so novo pasje igrišče, javno stranišče, nove odprte rekreacijske površine, invalidom primernejše pešpoti, obnovljena otroška igrala, morda nove zasaditve ipd. Predlagate lahko tudi več javnih razprav, sporočite za katere vsebine ste s strani občine prikrajšani, morda predloge za izboljšanje ali poenostavitev upravnih postopkov ali potrebe po izboljšanju storitev javnih zavodov.  

»Pametni glas, klikni, sporoči in izboljšaj.«   

Še posebej pa dobrodošle najrazličnejše pobude za izboljšanje upravljanja občin. Napišite pobudo za bolj učinkovito razporejanje javnih sredstev ali morda pobudo za bolj učinkovito financiranje nevladnih organizacij. Dobrodošle so tudi  pobude po novih programih javnih institucij. Ste na primer zadovoljni z delom zavoda za zaposlovanje, bi potrebovali boljši servis? Kaj še pričakujete od centrov za socialno delo, in ali imajo vaši otroci dovolj koristi s strani mladinskih centrov? Morda se obregnete ob področje občinske kulturne politike, morda predlagate pobudo za izboljšanje športnih programov ali pobudo za izboljšanje stanovanjske politike…

Napišite še katere družbene programe pogrešate v občini. Je na primer dovolj rekreacijskih programov, je v občini zadovoljiva ponudba storitev varstva otrok ali morda popoldanskega varstva, so programi za invalide kvalitetni, kako je poskrbljeno za najstarejše? So programi za mladino dostopni, zanimivi, privlačni in izobraževalni?

S Pametnim glasom lahko preprosto sprožite pozitivne spremembe v vaši občini. Predvsem pa je pomembno, da se vaši predlogi in pobude slišijo in vključijo že v faze načrtovanja projektov in programov.

Z aplikacijo Pametni glas boste konstruktivno sodelovali pri upravljanju vaše občine. In kot nevladniki radi pravimo: »Človek ne jezi se, povej!  

Projekti

Regionalni center NVOERAS - evropsko zavezništvo za podporo prostovoljstvuStarost - darilo mladimYOUTH IS EUROPEAN FUTURE - Mladi so prihodnost Evrope - mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos - informiranje in podpora pobratenjuRegionalni center NVOStičišče NVO osrednje Slovenije

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneESEZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

 

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

od ponedeljka do petka 

med 9.00 in 15.00