INDEKS razvitosti nevladnega sektorja

Na podlagi vzpostavitve kazalnikov razvoja nevladnega sektorja v lokalni skupnosti smo oblikovali enoten indeks razvitosti nevladnega sektorja po občinah. Indeks je sestavljen iz podatkov: 
•    delež NVO na 1000 prebivalcev
•    delež NVO v javnem interesu
•    delež financiranja NVO
•    delež vključenosti 


Uporabili smo podatke, dostopne za leto 2015. Zbrani podatki se nanašajo na občine zasavske in statistične regije.

METODOLOGIJA

Za izhodišče izračuna indeksa razvitosti nevladnega sektorja v lokalni skupnosti smo uporabili metodo izračuna indeksa človekovega razvoja (HDI metoda).

Tako smo za minimalno vrednost kazalnikov (Vmin) postavili 0, kot maksimalno vrednost (Vmax) pa smo pri vsakem kazalniku upoštevali t.i. idealno stanje. Cilj maksimalnih in minimalnih vrednosti je v določitvi, kako bi moral razvoj nevladnega sektorja optimalno potekati in kje je najslabše možno stanje. (vrednosti kazalnika okoli in čez 1 kažejo na dober položaj oziroma razvoj v merjeni občini).

Metoda izračuna:

Vk = (Vd – Vmin) / (Vmax – Vmin)

Invo = Vk1 + Vk2 + Vk3 + Vk4 / 4

Vd = dejanska vrednost

Vk = vrednost kazalnika

Invo = indeks razvitosti nevladnega sektorja

Maksimalna vrednost kazalnika 3 (delež NVO v javnem interesu) je postavljena pri 35% oziroma 0,35.  Status NVO v javnem interesu, kaže  tudi na angažiranost NVO, zato je pridobitev tega statusa in povečanje števila velikega pomena za nevladni sektor. NVO, ki so pridobile ta status imajo lahko boljše izhodišče pri pridobivanju javnih sredstev. Vzrok tako določene maksimalne vrednosti oziroma idealnega stanja je trenuten trend naraščanja NVO v javnem interesu (2015 20,9%), hkrati pa le-te bistveno bolje izkoriščajo sredstva, ki so jim na voljo. NVO, ki so pridobile status delovanja v javnem interesu, so bistveno boljše pri pridobivanju javnih sredstev; kljub temu da je jih je trenutno okoli 20% so v letu 2015 prejela 76,78% vseh ministrskih sredstev namenjenih za NVO ter 70,94% vseh občinskih. (CNVOS).

Maksimalna vrednost kazalnika 2 (število NVO na 1000 prebivalcev) je postavljena na vrednost 15 nevladnih organizacij na 1000. Število nevladnih organizacij se iz leta v leto vztrajno povečuje (trenutno povprečno stanje je 13 na 1000, stopnja rasti pa je 0,3 na 1000 prebivalcev na leto). Ocena je postavljena glede na zgodovinski in regionalni razvoj ter glede na izkušnje sosednjih in drugih držav v svetu.

Maksimalna vrednost za kazalnik 1 (delež občinskega proračuna namenjenega sofinanciranju dela NVO) je postavljena pri 8%. NVO iz občinskega proračuna povprečno prejemajo 34,5% svojega celotnega proračuna. Občine imajo povprečno za naložbe na voljo 1/3 ter ½ celotnega proračuna za različne naložbe, torej tudi naložbe v boljšo kvaliteto življenja občanov, kar prinašajo programi in projekti NVO. V spodbudo nevladnemu sektorju – tvorjenje novih programov, projektov ter tako omogočanja normalnega delovanja ocenjujemo, da mora biti ta delež vsaj 8%.

Maksimalna vrednost za kazalnik 4 (vključenost NVO predstavnikov v delovna telesa občinskega sveta) je postavljena pri 100%. Nevladne organizacije morajo imeti možnost izraziti mnenje na vseh področjih javnega življenja v občini, saj izražajo mnenje pomembnega segmenta družbenega življenja. Takšno vključenost dopuščajo tudi statuti občin.

Občina Hrastnik:

Vk3: 0,71 (Hrastnik 25%)

Vk2: 0,63 (Hrastnik 9,43)

Vk1: 0,49 (Hrastnik 3,9%)

Vk4: 0 (Hrastnik 0%)

InvoHrastnik: = 0,46

Občina Litija:

Vk3: 0,83 (Litija 25%)

Vk2: 0,74 (Litija 9,43)

Vk1: 0,41 (Litija 3,9%)

Vk4: 0 (Litija 0%)

InvoLitija = 0,50

Občina Trbovlje:

Vk3: 0,63 (Trbovlje 25%)

Vk2: 0,68 (Trbovlje 9,43)

Vk1: 0,42 (Trbovlje 3,9%)

Vk4: 0 (Trbovlje 0%)

InvoTrbovlje = 0,43

Občina Zagorje ob Savi:

Vk3: 0,69 (Zagorje ob Savi 25%)

Vk2: 0,77 (Zagorje ob Savi 9,43)

Vk1: 0,6 (Zagorje ob Savi 3,9%)

Vk4: 0 (Zagorje ob Savi 0%)

InvoZagorjeObSavi = 0,52

 

Indeks razvitosti nevladnega sektorja v zasavski regiji pokaže situacijo zasavske regije, ki je tudi na področju nevladnega sektorja »podhranjena«. Indeks prikazuje podpovprečno financiranje NVO s strani občine. Povprečje za Slovenijo v letu 2015 je bilo 4,5% in od vseh občin je samo zagorska občina presegla ta delež (4,8%), kar pa seveda ne predstavlja določenega idealnega stanja.  Druga zaznana situacija pa je nevključevanje predstavnikov NVO v delovna telesa občinskega sveta. V občinah zasavske regije vključevanja ni. 

 

Grafični prikaz indeksa razvitosti nevladnega sektorja po občinah zasavske regije

Za potrebe jasnejšega grafičnega prikaza je vrednost vsakega indeksa dodatno deljena s 4. Prvi prikaz grafične vrednosti predstavlja idealno/maksimalno stanje posamezne vrednosti kazalnika oziroma idealno stanje indeksa. 

Projekti

Stičišče NVO osrednje SlovenijeZLHT - Regionalni center NVOYOUTH IS EUROPEAN FUTURE-Mladi so prihodnost Evrope- mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneobčina litijaZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

ponedeljek in sreda: 9.00-15.00

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

po predhodnem dogovoru