O ZLHT REGIONALNEM CENTRU NVO

 

Izvajalec projekta

Društvo Geoss s svojo ekipo ima s področjem podpore za nevladne organizacije že dolgoletne izkušnje saj je, kot regionalno stičišče NVO deloval vse od leta 2009 in uspešno izvajal in nudil podporo nevladnim organizacijam v osrednjeslovenski regiji. Svoje izkušnje zdaj prenaša v zasavsko regijo, kjer je bil izbran na razpisu Ministrstva za javno upravo, kot nosilec regijskega stičišča za nevladne organizacije zasavske regije. 

 

 

Društvo za razvoj in varovanje GEOSSa

Vače 10, 1252 Vače

davčna številka: 15826864

matična številka: 1161865

 

Kratek opis projekta

Projekt  je namenjen zagotavljanju podpornega okolja nevladnim organizacijam (društvom, zavodom in ustanovam) v občinah Zagorje ob Savi, Litija, Hrastnik in Trbovlje z namenom krepitve zmogljivosti NVO za zagovorništvo, organizacijski razvoj NVO in izvajanje javnih storitev. Krepitve informiranosti in celovite usposobljenosti NVO za zadovoljevanje lokalnih potreb (skupaj s prepoznavanjem potreb NVO in uporabnikov). Želimo odgovarjati na potrebe sektorja v lokalnem okolju in opolnomočiti nevladne organizacije, da postanejo oziroma napredujejo kot gibalo napredka in razvoja v lokalni skupnosti.

Cilji projekta:

 • okrepiti informiranost, organizacijsko, strokovno in zagovorniško usposobljenost NVO, ki imajo potencial za naslavljanje lokalnih potreb in s tem prispevati k trajnosti NVO in njihovi večji vlogi pri izvajanju javnih storitev;

 • prispevati k večji vlogi NVO pri oblikovanju lokalnih/regionalnih politik;

 • okrepiti čezsektorsko povezovanje in sodelovanje za reševanje lokalnih potreb;

 • okrepiti vlogo regionalnega stičišča z namenom izboljšanja položaja ter pogojev za delovanje NVO;

 • okrepiti usposobljenost koordinatorja regionalnega stičišča NVO za organizacijski razvoj in s tem prispevati k njegovi trajnosti, stabilnosti in usposobljenosti za zagotavljanje storitev predvsem za NVO s potencialom.

Aktivnosti:

 • ciljno informiranje nevladnih organizacij;

 • izobraževanja in strokovno usmerjena usposabljanja ter ostali celotni podporni servis (na področju promocije, prava, računovodstva, razpisov…);

 • identifikacija lokalnih potreb/izzivov in skupno oblikovanje rešitev;

 • spodbujanje vključevanja nevladnih organizacij k oblikovanju in izvajanju javnih politik, tj. spodbujanje civilnega dialoga in procesa zagovorništva;

 • odgovarjanje na potrebe nevladnega sektorja v regiji oziroma lokalnem okolju;

 • povezovanje in sodelovanje nevladne organizacije med seboj in širše;

 • podpiranje krepitve čezsektorskega povezovanja in sodelovanja;

 • promocijske aktivnosti in informiranje za večjo prepoznavnost nevladnih organizacij.

Vizija

Nevladni sektor je velikega potenciala, ki je na lokalni ravni v zasavski statistični regiji še vedno premalo prepoznaven. Zato želimo nevladni sektor okrepiti in doseči optimalni razvoj njegovih prednosti. Želimo, da nevladni sektor na lokalni ravni postane enakovreden partner v razvoju lokalne skupnosti z javnim in gospodarskim sektorjem. Trudili se bomo, da bo ZLHT - Regionalni center NVO postal močan povezovalec v lokalnem okolju.

 

Kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

Pisarna

Ponoviška cesta 12, Litija

ponedeljek in sreda: od 8.00 do 15.00 oz. po dogovoru

 

Pisarne na terenu

po predhodnem dogovoru

 • Zagorje ob Savi
 • Trbovlje
 • Hrastnik

Vodja projekta

Klara Kržišnik

E: klara.krzisnik@consulta.si

T: 059 927 619


Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Izvaja se v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 prednostne naložbe 11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.

 

Projekti

Stičišče NVO osrednje SlovenijeZLHT - Regionalni center NVOYOUTH IS EUROPEAN FUTURE - Mreža za izpodbijanje evro skepticizma in motiviranje mladih evropskih državljanov, da sodelujejo v evropskih volitvah leta 2019YOUROPE: povezovanje poti za boljše dojemanje EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos-informiranje in podpora pobratenju

Sofinancerji

EU - Evropski socialni skladEvropa za državljaneobčina litijaZRSZZ

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

pisarna Ljubljana: Vojkova 63

sreda: 9.00-15.00

T: 01 3209 484

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

četrtek: 11.00-17.00

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

ponedeljek in sreda: 9.00-15.00

T: 059 927 619