Aktualna prostovoljska dela

Naziv organizacije: Občina Hrastnik 

Naslov: Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik 
Spletna stran: www.hrastnik.si
Kontaktna oseba: Suzana Venko 
T: 03 56 54 366 
E: suzana.venko@hrastnik.si
Lokacija dela: območje občine Hrastnik 

Naziv prostovoljskega dela: opravljenje brezplačnih prevozov za starejše  

Opis prostovoljskega dela: Hrastnik se, tako kot marsikatera slovenska občina, razprostira na močno razgibanem terenu, s predeli, ki so precej oddaljeni od mestnega središča. Slednje predstavlja velik izziv starejšim občankam in občanom, saj vpliva na njihovo mobilnost in s tem na dostopnost do nujnih življenjskih potrebščin in storitev (obisk zdravnika, nakup hrane …). Avtobusne mreže so slabo razvejane, uporaba taksi službe pa je za nekatere starostnike žal lahko tudi prevelik finančni zalogaj.

Občina Hrastnik se je zato odločila, da z novim letom pristopi k projektu Prostofer, preko katerega bo starostnikom zagotavljala brezplačne prevoze in na ta način poskušala njihovo stisko vsaj malo olajšati in s tem izboljšati tudi njihova življenja. A potrebujemo tudi vašo pomoč! Za izvajanje projekta iščemo srčne prostovoljce – voznice in voznike, ki bi lahko prijeli za volan našega avtomobila in pomagali pri brezplačnih prevozih. Če imate vozniški izpit, nekaj prostega časa in dobro srce, ne spreglejte našega poziva na dnu prispevka – iščemo namreč prav vas.

Termin izvajanja del: neporedeljeno 


Naziv organizacije: Območno združenje rdečega križa Zagorje ob Savi 

Naslov: Cesta zmage 7, 1410 Zagorje ob Savi 
Spletna stran: http://www.zagorje.ozrk.si/
Kontaktna oseba: Štefka Suša
E: info@rksoz-zagorje.si
Lokacija dela: Izlake

Naziv prostovoljskega dela: Pomoč v domu starejših občanov Izlake

Opis prostovoljskega dela: Območno združenje rdečega križa Zagorje ob Savi išče prostovoljke in prostovoljce za pomoč v Domu starejših občanov Izlake. Delo bo obsegalo pomoč pri zagotavljanju osebne higiene stanovalcev, pomoč pri preoblačenju, hranjenju in pomoč pri čiščenju prostorov. Delo bo potekalo v dveh izmenah (od 6.00 do 13.00 in od 13.00 do 19.00). Zainteresirani se prijavite na info@rksoz-zagorje.si. Vaša pomoč bo zelo dobrodošla. Hvala vam in ostanite zdravi!

Termin izvajanja del: V obdobju epidemije 


Naziv organizacije: DomTisje 

Naslov: Črni potok 13, 1275 Šmartno pri Litiji
Spletna stran: http://www.dom-tisje.com/domov/33
Kontaktna oseba: /
E: https://forms.gle/EmJQbptWmpuP6MZy5 (prijavni obrazec)
Lokacija dela: Litija in Šmartno pri Litji

Naziv prostovoljskega dela: Prostovoljstvo v Domu Tisje med drugim valom Korone 

Opis prostovoljskega dela: V domu Tisje (Litija in Šmartno pri Litiji)  iščejo pomoč prostovoljcev na naslednjih področjih: DRUŽABEN STIK s stanovalci (druženje, pomoč pri uporabi telefona/tablice ipd). Ta vrsta prostovoljskega dela je NAJBOLJ iskana. NEGA  (v kolikor bi se pojavilo pomanjkanje kadra) Primarno bo prostovoljce zagotovil ZD Litija, v primeru pomanjkanja kadra pa k sodelovanju vabijo ustrezno usposobljene prostovoljce in tiste, ki se šolajo za primerne poklice - bolničar/negovalec/drugi primerni poklici. OSTALA POMOŽNA DELA  (kuharji, čistilke ipd.) Dom Tisje bo pred nastopom dela izvedel usposabljanja za prostovoljce. Prijavite se na tej povezavi: https://forms.gle/EmJQbptWmpuP6MZy5

Termin izvajanja del: V obdobju epidemije 


Naziv organizacije: Splošna bolnišnica Trbovlje  

Naslov: Rudarska cesta 9, 1420 Trbovlje
Spletna stran: http://www.sb-trbovlje.si/
Kontaktna oseba: Tadeja Jelenko 
T: /
E: tadeja.jelenko@sb-trbovlje.si
Lokacija dela: Trbovlje

Naziv prostovoljskega dela: Pomoč v splošni bolnišnici Trbovlje

Opis prostovoljskega dela: Virus Covid-19 se hitro širi po slovenskih občinah, najbolj pa v tem trenutku otežuje delo v bolnišnicah, kjer kronično primanjkuje kadra. Nič drugače ni tudi v Splošni bolnišnici Trbovlje, kjer se s prošnjo po prostovoljcih obračajo na občane in občanke Zasavja. Prostovoljci bi delali kot pomoč na neCOVID oddelkih (kjer se zdravijo bolniki, ki niso okuženi s COVID) ter kot pomoč pri usmerjanju pacientov na vhodih v bolnišnico z namenom, da bi lahko medicinski kader bolnišnice preusmerili za delo na Covid oddelku. Prostovoljci boste dobili vsa potrebna zaščitna sredstva (enaka kot zaposleni v SB Trbovlje), tako da bo verjetnost okužbe s COVID pri delu prostovoljca minimalna. Pogoji za prostovoljca so, da je polnoleten ter zdrav. Vsi, ki ste pripravljeni priskočiti na pomoč zdravstvenemu osebju in pacientom v SB Trbovlje, to sporočite strokovni direktorici bolnišnice gospe Tadeji Jelenko na e-naslov: tadeja.jelenko@sb-trbovlje.si. Za pomoč se vam v imenu bolnišnice iskreno zahvaljujemo.

Termin izvajanja del: V obdobju epidemije 


Naziv organizacije: Občina Litija  

Naslov: Jerebova ulica 14, 1270 Litija
Spletna stran: https://www.litija.si/
Kontaktna oseba: /
T: 01 89 63 420
E: obcina.litija@litija.si
Lokacija dela: Litija 

Naziv prostovoljskega dela: Pomoč na različnih področjih

Opis prostovoljskega dela:  Ste zdravi in polnoletni? Vaša pomoč nam bo neizmerno koristila! Potrebujemo vas. Potrebujemo eden drugega.Ob zaostrenih razmerah v času epidemije ste dobrodošli vsi, ki lahko pomagate sočloveku.Naj bo to v zdravstvu, sociali, pri delu z otroki, druženju z izoliranimi, pomoči pri oskrbi z nujnimi potrebščinami. Dobrodošel je vsak. Vaša sočloveška pomoč  je neprecenljiva in hvaležni smo vam zanjo (Občina Litija).

Termin izvajanja del: V obdobju epidemije 


Naziv organizacije: Zavod Sopotniki, zavod za medgeneracijsko solidarnost 

Naslov: Enota Sopotniki Litija in Šmartno pri Litiji, Jerebova ulica 14, 1270 Litija
Spletna stran: sopotniki.org
Kontaktna oseba: Andreja Jerant
T: 041 448 822
E: andreja.jerant@sopotniki.org

Lokacija dela: Litija in Šmartno pri Litiji

Prostovoljska dela: Opravljanje prevozov z namenskim vozilom v okviru izvajanja storitve brezplačnih prevozov za starejše Sopotniki. Odločiš se, kateri dan v tednu bi želel pomagati starejšim, se vpišeš v spletni koledarček dežurstev in na dogovorjeni prostovoljski dan, na dogovorjenem mestu, prevzameš službeno vozilo in službeni telefon. Po razporedu voženj (prejmeš ga dan prej) odpelješ starejše po opravkih, po potrebi nudiš spremstvo, med prevozom se pogovarjaš, s Sopotnikom si izmenjata izkušnje, nasvete, zgodbe. Spoznavaš nove ljudi in kraje ter bogatiš svoje znanje z usposabljanji, ki jih nudi naš zavod. Za podporo na poti, ti je ves čas na voljo mentorica oz. koordinatorka enote Litija in Šmartno pri Litiji.

Termin izvajanja del: Prostovoljce potrebujemo skozi celo leto za prostovoljstvo enkrat na teden ali enkrat na štirinajst dni. Tisti dan prostovoljsko delo poteka osem ur v dnevu; po dogovoru lahko tudi štiri.


Naziv organizacije: Društvo upokojencev Hrastnik, program Starejši za starejše 

Naslov: Naselje Aleša Kaple 6, 1430 Hrastnik

Spletna stran: https://du-hrastnik.si/ 

Kontaktna oseba: Jerica Laznik

T: 040 698 179 

E: duh.starejsi@kabelnet.net

 

Lokacija dela: Hrastnik

 

Prostovoljska dela: Društvo upokojencev Hrastnik vabi starejše prostovoljce iz Hrastnika k sodelovanju v projektu Starejši za starejše. V okviru projekta bodo prostovoljci obiskovali starejše na domu, se z njimi družili, jim občasno dostavljali zdravila in nudili pomoč pri vsakodnevnih opravilih. V svoje vrste vabijo zanesljive, prijazne, srčne in komunikativne ljudi. 

 

Termin izvajanja del: Po dogovoru

 


Naziv organizacije: Društvo upokojencev Litija 

Naslov: Jerebova ulica 3, 1270 Litija

Spletna stran: http://www.dulitija.si/

Kontaktna oseba: Irena Kramar

T: 040 983 988

E: info@dulitija.si

 

Lokacija dela: Litija in Šmarno pri Litiji

 

Prostovoljska dela: Društvo upokojencev Litija v svoje vrste vabi prostovoljce za obiskovanje starejših na domu in pomoč pri organizaciji različnih prireditev. Delo bo potekalo v Litiji, na sedežu organizacije in na domačih naslovih uporabnikov – starejših občanov in občank. K sodelovanju vabijo komunikativne, prijazne, sočutne ljudi z občutkom za delo s starejšimi.

 

Termin izvajanja del: Začetek prostovoljskega dela je 1.10.2020. Obseg dela po želji in dogovoru. 

 


Naziv organizacije: Društvo diabetikov Litija in Šmartno pri Litiji

Naslov: Parmova ulica 7, 1270 Litija

Spletna stran: FB Društvo diabetikov Litija in Šmartno pri Litiji

Kontaktna oseba: Mihaela Amršek

T: 031 777 153

E: drustvo.dia.litija@siol.net

Lokacija dela: Litija in Šmartno pri Litiji

Naziv prostovoljskega dela: Pomoč pri organizaciji dogodkov

Opis prostovoljskega dela: V Društvu Diabetikov Litija in Šmarno pri Litiji potrebujemo prostovoljce za pomoč pri organizaciji dogodkov. Delo bo obsegalo pripravo prostora za predavanja, priprava tehnične opreme, pomoč pri deljenju promocijskega materiala na dogodkih. Delo bo potekalo na sedežu organizacije, na terenu in v prostorih partnerskih organizacij.  Začetek, trajanje in obseg prostovoljskega dela po dogovoru. V svoje vrste vabimo ljudi, ki imajo organizacijske izkušnje , so računalniško pismeni, komunikativni in imajo občutek za delo s starejšimi. 

Termin izvajanja del: Po dogovoru


Naziv organizacije: Društvo diabetikov Litija in Šmartno pri Litiji

Naslov: Parmova ulica 7, 1270 Litija

Spletna stran: FB Društvo diabetikov Litija in Šmartno pri Litiji

Kontaktna oseba: Mihaela Amršek

T: 031 777 153

E: drustvo.dia.litija@siol.net

Lokacija dela: Litija in Šmartno pri Litiji

Naziv prostovoljskega dela: Opravljanje meritev krvnega sladkorja   

Opis prostovoljskega dela: V svoje vrste vabijo diplomirano medicinsko sestro (tudi upokojeno) za opravljanje meritev krvnega sladkorja, krvnega tlaka, holesterola in trigliceridov v okviru rednih meritev, ki jih izvajamo v društvu.

Termin izvajanja del: Po dogovoru


Naziv organizacije: Društvo diabetikov Litija in Šmartno pri Litiji

Naslov: Parmova ulica 7, 1270 Litija

Spletna stran: FB Društvo diabetikov Litija in Šmartno pri Litiji

Kontaktna oseba: Mihaela Amršek

T: 031 777 153

E: drustvo.dia.litija@siol.net

Lokacija dela: Litija in Šmartno pri Litiji

Naziv prostovoljskega dela: Pomoč pri ustvarjalnih delavnicah

Opis prostovoljskega dela: V svoje vrste vabimo prostovoljce z ročnimi spretnostmi, ki nam bi pomagali pri izvajanju in vodenju ustvarjalnih delavnic. Delo bo obsegalo vodenje in izvajanje delavnic za izdelavo unikatnih ročnih izdelkov iz gline, papirja, umetnih mas, lesa, izdelavo slik, voščilnic, kvačkanih in pletenih izdelkov in izdelkov za posebne priložnosti (prazniki). Delo bo potekalo na sedežu organizacije, predvidoma 2-3 ure na teden.

Termin izvajanja del: Po dogovoru


Naziv organizacije: Društvo diabetikov Litija in Šmartno pri Litiji

Naslov: Parmova ulica 7, 1270 Litija

Spletna stran: FB Društvo diabetikov Litija in Šmartno pri Litiji

Kontaktna oseba: Mihaela Amršek

T: 031 777 153

E: drustvo.dia.litija@siol.net

Lokacija dela: Litija in Šmartno pri Litiji in na terenu

Naziv prostovoljskega dela: Vodenje pohodov 

Opis prostovoljskega dela: V svoje vrste vabimo prostovoljce z ustreznimi izkušnjami  za vodenje pohodov skupin (20 do 30 oseb) za bližnje in bolj oddaljene destinacije.

Termin izvajanja del: Po dogovoru (običajno ob četrtkih)

Projekti

Regionalni center NVOERAS - evropsko zavezništvo za podporo prostovoljstvuYOUTH IS EUROPEAN FUTURE - Mladi so prihodnost Evrope - mreža mest proti EvroskepticizmuYOUROPE: S povezovanjem do boljše EvropeEvropski center za informiranje civilne družbeTwinfos - informiranje in podpora pobratenjuRegionalni center NVOStičišče NVO osrednje Slovenije

Sofinancerji

Ministrstvo za javno upravoEvropa za državljaneESEZRSZZobčina litijaZagorje ob Savi

Hitri kontakt

E: info@consulta.si

T: 059 927 619

 

pisarna Litija: Ponoviška cesta 12

od ponedeljka do petka med 9.00 in 15.00

 

pisarna Zagorje: C. Borisa Kidriča 2

po dogovoru

 

Pisarni sta za osebna srečanja trenutno zaprti.